IZVJEŠTAJ SA ODRŽANE RADIONICE MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

IZVJEŠTAJ SA ODRŽANE RADIONICE MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

Zagreb, 23. 06.2024. godine

Nakon odrađene prve radionice u klupskim prostorijama održano je druženje mladih članova ZSCB-a na otvorenom prostoru. Na planinskom vrhu Sljeme održana je druga radionica i natjecanje mladeži Zagrebačkog saveza CB radio klubova.
Radionica je održana 23.lipnja 2024. godine uz prisustvo tridesetak mladih članova.
U prvom dijelu radionice mladi članovi su upoznati sa korištenjem CB opreme, kompletiranjem i postavljanjem mobilnih CB stanica u terenskim uvjetima i uspostavu veza u prirodi.
U drugom dijelu radionice mladi operatori su upoznati sa odrađivanjem takmičenja i popunjavanju dnevnika veza nakon čega su odrađivali veze sa CB operatorima iz Hrvatske i Slovenije. U sat vremena rada uz velike smetnje i loše propagacije odrađene su 72. veze. U realizaciji radionice uz članove ZSCB-a sudjelovala su i tri člana CB radio kluba ”Obala” iz Pirana. Zahvaljujemo na podršci CB radio klubu ”Bjelovar”, ”Radioamaterskoj udruzi Sloga” iz Varaždina, CB radio klubu ”Križ” iz Križa te svim operatorima koji su se aktivno uključili u natjecanje mladeži. Ova radionica je ujedno iskorištena za pripremu opreme za održavanje radionice na ”Ljetnoj školi tehničkih vještina 2024.” u Velom Lošinju.
Za sve učesnike u radionici osigurane su prigodne majice, a dobit će i zahvalnice za sudjelovanje.

U nastavku slijedi slikovni prikaz:

RADIONICA MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

RADIONICA MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

Zagrebački savez CB radioklubova
Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb
OIB:03749861205
IBAN: HR6023400091110462715
e-mail: savez@zscb.hr
web: www.zscb.hr

Zagreb,12. 06.2024. godine

Zagrebački savez CB-radioklubova priprema održavanje radionice mladih članova članica Zagrebačkog saveza CB-radioklubova. Radionica će se održati 23. lipnja 2024. godine na Sljemenu u vremenu od 15,00 do 19,00 sati u dva dijela;

        1. Upoznavanje rada na građanskom opsegu – CB i uspostava veza;

        2. Uspostavljanje veza sa korisnicima CB-radijskih pstaja.

Uspostavljanje veza će se vršiti u vremenu od 18,00 do 19,00 sati na 27 kanalu a vrsta rada je FM.

Svi operatori koji će uspostaviti vezu sa mladim članovima članica ZSCB-a dobivaju posebnu zahvalnicu kao i polaznici radionice.

Zahtjev za dobivanje zahvalnice sa brojem uspostavljene veze potrebno je poslati na e-mail adresu  savez@zscb.hr  do 15.srpnja 2024.

Za dobivanje zahvalnice nema kotizacije, a slati će se u pdf obliku na e-mail adrese sa kojih su poslani logovi.

Molimo sve korisnike CB-radijskih postaja da podrže ovu radionicu sudjelovanjem u uspostavi veza sa mladim članovima članica ZSCB-a u cilju obstojnosti CB-a na našem pdručju.

Pružajući podršku održavanja radionice za mlade članonove, članovi članica  ZSCB-a unaprijed se zahvaljuju.

Dio troškova provođenja ovog programa sufinancirat će se sredstvima Grada Zagreba.

                                                                                             Za organizacijski odbor

                                                                                                 Predsjednik ZSCB-a

                                                                                             Josip Gulija – CB-Luna

Obavijest o održavanju natjecanja „Gricko 2024“

Obavijest o održavanju natjecanja „Gricko 2024“

Varaždin, 12. lipnja 2024.

Radioamaterska udruga Sloga će 29. lipnja u vremenu od 20.00 do 22.00 sati održati tradicionalno ljetno natjecanje na 27 MHz, ove godine u počast preminulom dugogodišnjem članu,

„Gricko 2024“.

Ekipa RU Sloga javljat će se s vrha Ivančica, radni kanal će biti 36, a rezervni 07, vrsta rada FM. Operatori će se mijenjati svakih 20 minuta.

Za dobivanje priznanja potrebno je odraditi tri veze (tri perioda unutar trajanja natjecanja) neovisno s kojim operatorom.

Operatori koji osobno odrade svih šest veza sudjeluju u izvlačenju za nagrade (tri nagrade).

Mladi operatori koji osobno odrade tri veze (u Log-u posebno označiti i napisati godište operatora), uz priznanje dobit će i posebnu nagradu.

Zahtjeve za dobivanje priznanja (Log) potrebno je poslati do 28. srpnja na e-mail adresu Udruge: ruslogavarazdin@gmail.com

Priznanja će se slati elektroničkom poštom na adrese pošiljatelja zahtjeva, a nagrade će biti uručene na završnom susretu.

Za ovo natjecanje nema kotizacije.

Posebno napominjemo kako samo operatori koji osobno odrade sve veze ulaze u obzir za dobivanje nagrada.

S poštovanjem,

Predsjednik
Davorin Vitez, v.r.

7. provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije pod nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“ 01.06.2024.

7. provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije pod nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“ 01.06.2024.

Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje organiziraju 7. provjeru veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije pod nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“

PROPOZICIJE PROVJERE VEZA

Provjera veza održati će se 1. lipnja 2024. sa početkom u 20,00 sati i traje do 22,00 sata. Vrsta rada je FM. Od 20,00 do 21,00 klubovi uspostavljaju veze sa operatorima na svojem čujnom području. Dovoljno je uspostaviti jednu vezu sa bilo kojom baznom stanicom. Od 21,00 do 22,00 na 39 kanalu klubovi uspostavljaju međusobno veze na svim vrstama modulacija (FM,AM,USB). Raspored uspostavljanja međusobnih veza određuje upravna stanica smještena na Sljemenu i redom će prozivati ostale bazne stanice na provjeru čujnosti.
Tokom rada u prvih sat vremena može se izmijeniti više operatora na baznoj stanici.

Nositelji provjere veza javljat će se sa planinskih vrhova i to:
1. CBRK Brezovica i CBRK Trnje planinski vrh Sljeme, radni kanal 39, a rezervni 4,
2. CBRK Bjelovar planinski vrh Bilogora radni kanal 12 a rezervni 8
3. RU Sloga Varaždin planinski vrh Ivanšćica radni kanal 30 a rezervni 24,
4. CBRK Donat Zadar planinski vrh Čelavac radni kanal 27 a rezervni 3
5. CBRK Obala Piran planinski vrh Slavnik radni kanal 21 rezervni 26

Natjecatelji koji će sudjelovati u provjeri veza dužni su voditi dnevnik veza sa slijedećim podacima:

 1. Broj veze
 2. Pozivni znak operatora i mjesto javljanja(QTH) sa kojim je održana veza

Operator koji će uspostavljati vezu sa baznom stanicom dužan je dati svoj pozivni znak i mjesto javljanja(QTH).
U kategoriji pojedinaca priznat će se ona veza za koju je operator poslao svoj dnevnik veza. Bazne stanice također će voditi dnevnik veza na temelju kojeg će se potvrđivati održane veze.
Za ovu provjeru veza nema kotizacije a svi sudionici provjera veza dobit će zahvalnice za sudjelovanje.

Dnevnike veza potrebno je poslati do 30. lipnja 2024. godine na
email adresu savez@zscb.hr

Priznanja za sudjelovanje u provjeri veza slati će se na e-mail adrese naznačene na dnevniku veza u pdf formatu
Cilj ove provjere veza je utvrđivanje uspostavljanja veza u slučaju elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari…) kada prestanu funkcionirati sistemi u svakodnevnom životu (telefoni, mobiteli, repetitorski rad).
Molimo Vas da se uključite u što većem broju da bi bili što spremniji u slučaju potrebe, sa željom da nikad ne dođe do većih elementarnih nepogoda i upotrebe našeg sistema veza.

U toku rada može se izvršiti više izmjena svojih operatora.
Sva prava tumačenja ovih propozicija i kontrolu provjera veza imaju komisije klubova nositelja natjecanja.
Molimo klubove da s ovim propozicijama upoznaju svoje članove i ostale korisnike CB-radijskih postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

U nadi da ćemo se čuti u velikom broju na CB radio valovima i vidjeti na CB susretu pozdravljamo Vas sa CB-aškim pozdravom 73 – 88 !

Dnevnici veza su u prilogu ovih propozicija.

U Zagrebu, 14. svibnja 2024

Povjerenstvo za provedbu
provjera veza:

Predsjednik ZSCB-a
Josip Gulija v.r.

Predsjednik CBRK Bjelovar
Đuro Romek v.r.

Predsjednik RU Sloga
Davorin Vitez v.r.

                                                         

Dio troškova provođenja ovog programa sufinancirat će se sredstvima Grada Zagreba.

Natjecanje članica CBRK Dubrava „Bez nas svijeta ne bi bilo“ 04.05.2024.

Natjecanje članica CBRK Dubrava „Bez nas svijeta ne bi bilo“ 04.05.2024.


Članice CBRK Dubrava održale su svoje tradicionalno natjecanje „Bez nas svijeta ne bi bilo“ 4. svibnja 2024. godine sa planinskog vrha Sljeme. Natjecateljska ekipa bila je smještena u iznajmljenom prostoru na vrhu Sljemena. Ujedno je to bila proba naše nove takmičarske lokacije sa kojom smo iznimno zadovoljni.

Prije svega vrijedno je spomenuti da je inicijator ovog natjecanja bila članica kluba CB Maxi sa riječima koje su upisane u srcima koje se nalaze na priznanjima:
„U SRCU SI MOM U SRCU SAM TVOM I MI ČINIMO DOM“ – MAXI.
S obzirom da nas je Đurđa Ivašković – CB Maxi zauvijek napustila, CBRK Dubrava donio je odluku da u njezinu čast se nastavlja održavanje natjecanje.

Natjecanje održava se svake godine u mjesecu svibnju povodom obilježavanja dana majki.
U natjecanju su mogli sudjelovati svi korisnici CB-radijskih postaja međutim, u osvajanju nagrada sudjeluju natjecateljke koje su se osobno javljale natjecateljskoj ekipi a svi učesnici natjecanja dobitnici su pismenih priznanja.
Natjecanje je počelo u 20,00 sati i trajalo do 22,00 sata. Operaterke su se mijenjale svakih dvadeset minuta. Uspostavljeno je 305 veza.
Rezultati natjecanja saznat će se nakon obrade pristiglih dnevnika veza.

Članice CBRK Dubrava zahvaljuju se učesnicima natjecanja.

Natjecateljska lokacija Zagrebačkog saveza CB radioklubova

Članice CBRK Dubrava Vera Tomić-CB Veki,Ksenija Jurković-CB Hani i Petra Ciglar-CB Ribica za vrijeme natjecanja

Predsjednik
CBRK Dubrava
Josip Gulija

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU CB NATJECANJA CB RADIO KLUBA „BJELOVAR“

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU CB NATJECANJA CB RADIO KLUBA „BJELOVAR“

CB Radio klub “BJELOVAR” iz Bjelovara, organizira natjecanje pod nazivom “BJELOVAR 2024”.
Natjecanje će biti održano dana 04.05. 2024.godine s početkom u 20.00 sati do 23.00 sata sa Bilogore – Banov Stol 346 n/m
Način rada je: prvih 20 minuta na FM, a drugih 10 min. na AM.
Radni kanal je 35, a rezervni kanal je 06.
Operatori se izmjenjuju svakih pola sata.

Za osvajanje priznanja (diplome) potrebno je ostvariti najmanje tri veze.
CB operatori koji odrade sve veze učestvuju u natjecanju za nagrade.
Posebno naglasiti mlade natjecatelje.

Dnevnike veza slati do 31.05. 2024.g. na e-mail adresu:
cbrkbj@gmail.com ili mara.romek@gmail.com
Priznanja će se slati u PDF obliku na e-mail adrese naznačene na dnevnicima veza. Nagrade će se dijeliti na završnom CB druženju krajem godine.
Pošto priznanja nisu u papirnom nego u PDF formatu nema manipulativnih troškova.

Molimo vas da obavijestite ostale CB-aše na vašem čujnom području o ovom natjecanju i da se odazovete u što većem broju.
U slučaju iznimno loše vremenske prognoze postoji mogućnost odgode natjecanja za tjedan dana što ćemo na vrijeme obavijestiti.

DO SLUŠANJA NA NATJECANJU ! 73, 88!!!


U Bjelovaru 25.04.2024..god
Upravni odbor CB Radio kluba Bjelovar