ZAKONSKE REGULATIVE ZA UDRUGE:

1. Zakon o udrugama. – Narodne novine, broj 74/2014. i br. 70/2017.
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra
stranih udruga u Republici Hrvatskoj (s obrascima: Popis ciljanih skupina i
Klasifikacija djelatnosti udruga). – Narodne novine, broj 4/2015. od 14. siječnja 2015.
– dostupan na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_76.html
3. Zakon o tehničkoj kulturi. – Narodne novine, broj 76/1993., 11/1994. i 38/2009.
4. Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić. – Narodne novine, Zagreb, broj
1/1994. – dostupan na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_01_1_5.html
5. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture. – Narodne novine, broj
31/1994. – dostupan na: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_04_31_579.html
6. Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za
financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi. – Narodne novine, broj
60/1994. – dostupan na: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_60_1089.html
7. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge. – Narodne novine, broj 26/2015. – dostupna
na: http://digured.srce.hr/arhiva/263/131595/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html
8. Uredba o kriterijima u utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2019. godinu. – Narodne novine, broj 116/2018. – dostupna na:
https://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro2136
9. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. – Narodne novine,
broj 121/2014. – dostupan na: http://hidra.srce.hr/arhiva/263/125068/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_121_2300.html
10. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. – Narodne novine, broj 1/2015.,
25/2017. i 96/2018. – dostupan na: http://digured.srce.hr/arhiva/263/128973/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_1_14.html
11. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija – Narodne novine, broj 10/2008., 7/2009.,
158/2013. i 1/2014. – pročišćeni tekst:
http://www.srdostriz.hr/images/UREDBA_O_RA%C4%8CUNOVODSTVU_NEPROFITNIH_ORG
ANIZACIJA.pdf
12. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. –
Narodne novine, broj 31/2015., 67/2017. i 115/2018. – dostupan s obrascima na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_31_626.html
13. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih
planova neprofitnih organizacija. – Narodne novine, broj 119/2015. – dostupan na:
http://digured.srce.hr/arhiva/263/140875/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html
14. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost. – Narodne novine, broj 79/2013., 85/2013. i
160/2013. – dostupan na: http://hidra.srce.hr/arhiva/263/104486/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1633.html
15. Zakon o obveznim odnosima. – Narodne novine, broj 35/2005., 41/2008. i 78/2015. –
dostupan na:
http://hidra.srce.hr/arhiva/263/18315/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0707.html
16. Zakon o platnom prometu. – Narodne novine, broj 133/2009. i 66/2018.– dostupan na:
http://hidra.srce.hr/arhiva/263/55195/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_133_3247.html

17. Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i
projektima udruga. – Narodne novine, broj 16/2007. – dostupan na: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_16_657.html
18. Zakon o zakladama. – Narodne novine, broj 106/2018. – dostupan na: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2056.html
19. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. – Narodne novine, broj 167/2003., 79/2007.,
80/2011., 125/2011., 141/2013., 127/2014., 62/2017. i 96/2018.
20. Zakon o volonterstvu. – Narodne novine, Zagreb, broj 58/2007. i 22/2013. – pročišćeni tekst
dostupan na:
http://www.mspm.hr/pravni_okvir/udruge_humanitarna_pomoc_i_volonterstvo
21. Etički kodeks volontera. – Narodne novine, Zagreb, broj 55/2008. – dostupan na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339404.html
22. Zakon o pravu na pristup informacijama. – Narodne novine, broj 25/2013. i 85/2015.
23. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. – Narodne novine, broj
26/2011., 12/2012. – pročišćeni tekst, 124/2012., 48/2013. – pročišćeni tekst i 57/2015.
24. Jančiev, Zoran, Supić, Josip: Porezni priručnik za udruge. – Zagreb: Ministarstvo financija –
Porezna uprava, ožujak 2015. – 148 str. – dostupan na: https://www.porezna-
uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/PP%20Udruge%20KB%202012%20WEB.pdf

CB briljantno simbolizira dragocjenost slobode čovjeka pojedinca i presudnu ulogu jednostavnosti tehničkog izuma za širinu njegove primjene.

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14

Mob:  (+385) 99 83 66 998

OIB: 03749861205

IBAN: HR6023400091110462715

Email: savez@zscb.hr

O nama

Građanski opseg - uobičajeno zvan CB, civilni band i građanski (javni) pojas - jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije putem radio valova.