Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje organiziraju 7. provjeru veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije pod nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“

PROPOZICIJE PROVJERE VEZA

Provjera veza održati će se 1. lipnja 2024. sa početkom u 20,00 sati i traje do 22,00 sata. Vrsta rada je FM. Od 20,00 do 21,00 klubovi uspostavljaju veze sa operatorima na svojem čujnom području. Dovoljno je uspostaviti jednu vezu sa bilo kojom baznom stanicom. Od 21,00 do 22,00 na 39 kanalu klubovi uspostavljaju međusobno veze na svim vrstama modulacija (FM,AM,USB). Raspored uspostavljanja međusobnih veza određuje upravna stanica smještena na Sljemenu i redom će prozivati ostale bazne stanice na provjeru čujnosti.
Tokom rada u prvih sat vremena može se izmijeniti više operatora na baznoj stanici.

Nositelji provjere veza javljat će se sa planinskih vrhova i to:
1. CBRK Brezovica i CBRK Trnje planinski vrh Sljeme, radni kanal 39, a rezervni 4,
2. CBRK Bjelovar planinski vrh Bilogora radni kanal 12 a rezervni 8
3. RU Sloga Varaždin planinski vrh Ivanšćica radni kanal 30 a rezervni 24,
4. CBRK Donat Zadar planinski vrh Čelavac radni kanal 27 a rezervni 3
5. CBRK Obala Piran planinski vrh Slavnik radni kanal 21 rezervni 26

Natjecatelji koji će sudjelovati u provjeri veza dužni su voditi dnevnik veza sa slijedećim podacima:

 1. Broj veze
 2. Pozivni znak operatora i mjesto javljanja(QTH) sa kojim je održana veza

Operator koji će uspostavljati vezu sa baznom stanicom dužan je dati svoj pozivni znak i mjesto javljanja(QTH).
U kategoriji pojedinaca priznat će se ona veza za koju je operator poslao svoj dnevnik veza. Bazne stanice također će voditi dnevnik veza na temelju kojeg će se potvrđivati održane veze.
Za ovu provjeru veza nema kotizacije a svi sudionici provjera veza dobit će zahvalnice za sudjelovanje.

Dnevnike veza potrebno je poslati do 30. lipnja 2024. godine na
email adresu savez@zscb.hr

Priznanja za sudjelovanje u provjeri veza slati će se na e-mail adrese naznačene na dnevniku veza u pdf formatu
Cilj ove provjere veza je utvrđivanje uspostavljanja veza u slučaju elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari…) kada prestanu funkcionirati sistemi u svakodnevnom životu (telefoni, mobiteli, repetitorski rad).
Molimo Vas da se uključite u što većem broju da bi bili što spremniji u slučaju potrebe, sa željom da nikad ne dođe do većih elementarnih nepogoda i upotrebe našeg sistema veza.

U toku rada može se izvršiti više izmjena svojih operatora.
Sva prava tumačenja ovih propozicija i kontrolu provjera veza imaju komisije klubova nositelja natjecanja.
Molimo klubove da s ovim propozicijama upoznaju svoje članove i ostale korisnike CB-radijskih postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

U nadi da ćemo se čuti u velikom broju na CB radio valovima i vidjeti na CB susretu pozdravljamo Vas sa CB-aškim pozdravom 73 – 88 !

Dnevnici veza su u prilogu ovih propozicija.

U Zagrebu, 14. svibnja 2024

Povjerenstvo za provedbu
provjera veza:

Predsjednik ZSCB-a
Josip Gulija v.r.

Predsjednik CBRK Bjelovar
Đuro Romek v.r.

Predsjednik RU Sloga
Davorin Vitez v.r.

                                                         

Dio troškova provođenja ovog programa sufinancirat će se sredstvima Grada Zagreba.