Radionice

Radionice

Zagrebački savez CB-radioklubova (ZSCB) poziva vas u CB-radionicu za mlade, koja će se održavati u Centru tehničke kulture Dubrava, Grižanska ulica 3, tijekom 2014. godine.

Radionica je, kako joj samo ime kaže, namijenjena učenicima viših razreda (6.-8.) osnovne škole neovisno o tome jesu li ili nisu članovi kluba mladih tehničara. Ona ne zahtijeva predznanja koja nisu dostupna učenicima 6. razreda i kao način rada omogućuje vam stjecanje znanja i umijeća iz elektrotehnike, elektronike i radiotehnike važnih u nastavku školovanja i u životu. Po završetku ove moći ćete upisati novu radionicu za one koji žele znati više i bolje. Iznimno se mogu prijaviti i učenici 5. razreda. Broj polaznika radionice je zbog zbog obveznog praktičnog rada ograničen i ne može biti veći od 14.

Ovo je nakon duljeg prekida prva CB-radionica za mlade u Zagrebu. Zato vam pružamo nešto podrobnije informacija o CB-radiju kao radio službi (CB-komunikaciji) i CB-radioamaterizmu, programu i načinu rada u radionici.


UVOD

CB (si-bi) je kratica engleskog pojma Citizen’s Band a znači građanski opseg (građanski pojas) koji u čitavu spektru radiovalova neka država, bez posebnih tehničkih i drugih ograničenja, namjenjuje građanima (javnosti) za slobodno komuniciranje.

CB-radio je radio služba koju mogu koristiti građani obadva spola svih uzrasta, obrazovanja i zanimanja za komunikaciju s drugim ljudima u svagdašnjem životu, ili u gospodarske svrhe, ili za opće dobro (informiranje, pomoć, humanitarne akcije itd.), s tim što CB istodobno onome tko se njime bavi omogućuje stjecanje i razvoj novih znanja, sposobnosti i umijeća, te samopotvrđivanje.

CB svakome tko ga odgovorno i savjesno koristi može pružiti mnogo. Prvo, on omogućuje stalnu vezu između članova obitelji, kontakt s drugim ljudima, stvaranje i njegovanje prijateljstava i druženje (u CB-klubovima i drugdje) odnosno obogaćivanje društvenog života. Ostarjelim, nemoćnim osobama i tjelesnim invalidima CB je životno važna veza s vanjskim svijetom, jer je jednostavan i besplatan (ne zahtijeva posebna umijeća, ni pisanje pisma, ni korištenje telefona ili mobitela). Umrežavanje (wireless) i uporaba posebnih paketa te su mogućnosti bitno povećali.

Drugo, brojne su praktične namjene CB-a. Od pružanja informacija o prometu, preko pomoći u žurnim i kriznim slučajevima (hitna medicinska pomoć, pomoć unesrećenim u požaru, poplavi, potresu, tehnološkoj i drugim katastrofama), do upravljanja transportom, prijenosom električne energije dalekovodima itd., te pružanja  važnih informacija i pomoći poljoprivrednicima, ribarima, lovcima, planinarima, izletnicima i svima ostalima koji na drugi način ne mogu uspostaviti kontakt.

Treće, važna je humana misija CB-a: obavještavanjem policije, hitne pomoći, vatrogasaca i drugih službi u velikim požarima na otvorenom i nepristupačnom terenu, prilikom prometnih nesreća izvan naselja gdje se na drugi način ne može uputiti poziv za pomoć CB-korisnici nesebično pomažu u spašavanju ljudskih života, prirodnih, gospodarskih i kulturnih dobara.

I u svemu tome je korištenje CB-radija praktički besplatno i vremenski neograničeno. Jedini trošak čine nabavka CB-radiouređaja i godišnja naknada za korištenje radiospektra. Međutim, komunikacija je javna te razgovor mogu slušati (i u njega se uključiti) svi ostali CB-korisnici u dometu radiovalova. To ima svoje mane, ali i prednosti po čemu je CB specifičan. Osim toga, za korištenje CB-radiopostaje ne traži se polaganje radioamaterskog ispita.

Naposljetku, bavljenje CB-om je najrašireniji tehnički hobi naglašenih posebnosti kakve nema ni jedno drugo područje tehničke kulture. Masovnost je od njega ne samo načinila stil života, nego je on primjer koji u punom smislu omogućuje razlikovanje onoga što je u tehničkoj kulturi profesija i proširenje bavljenja profesijom na slobodno vrijeme od amaterizma i hobija kakvim se potvrđuje CB. U tom dijelu CB-radioamaterizam izazovno je područje svakom radiokonstruktoru bez obzira radilo se o gradnji antena, razvitku tehničke osnovice CB-a ili umrežavanju s internetom i drugim tehnologijama. A izazovi su i brojni i veliki.

Ciljevi početničke CB-radionice za mlade


ZSCB ovom radionicom pruža mladima prigodu za prve korake u CB-radioamaterizmu, i to kako bi usvojili osnovno znanje za uspješnu radioamatersku misiju i zavoljeli ovaj koristan i zanimljiv hobi.

Glavni su nam ciljevi:

•    okupiti vas i zainteresirati za rad na građanskom opsegu, posebice za radiokonstruktorstvo;
•    omogućiti vam stjecanje osnovnog znanja i umijeća iz CB-radioamaterizma za daljnji napredak;
•    pružiti vam korisne tehnike i sadržaje kojima ćete ispuniti svoje slobodno vrijeme i na temelju kojih ćete razvijati svoj interes za bavljenje radioamaterizmom;
•    izvesti s vama program primjeren vašim sposobnostima, predznanju i sklonostima a čijim ćete svladavanjem stjecati radne navike, potrebu za učenjem i usavršavanjem.

Kako bismo to postigli osigurat ćemo vam:

•    kompetentne voditelje osposobljene za timski rad odnosno suradničko svladavanje programa;
•    prikladne uvjete rada, a naročito opremu i materijal;
•    dobre izvore znanja;
•    izvedbu programa putem vašeg neposrednog i aktivnog bavljenja sadržajima primjereno vašim mogućnostima jao učenika osnovne škole.

Program početničke CB-radionice za mlade


Radionica je uvodna i svojevrstan način testiranja pristupa izvanškolskom radu sa učenicima viših razreda osnovne škole uključenih u klubove i/ili centre tehničke kulture. Zbog toga njezin program obuhvaća samo pet tema (tri teme) u ukupnom trajanju od 15 (10) školskih sati. Obrada svih tema, osim prve, u sve tri inačice programa podrazumijeva neposredno praktično sudjelovanje polaznika radionice u rješavanju i izvedbi konkretnih zadataka pod vodstvom voditelja.

Prva inačica: Pet tema u sveukupnom trajanju 15 školskih sati


1.    Što je CB? (razvoj i značaj u životu i radu) – dva školska sata (profesor Antun Petak)

2.    CB-radiokomunikacija (CB-oprema, rad sa CB-radiopostajom i kontrola SWR, način komunikacije-razgovaranja i kodeks ponašanja, zaštita radijskih frekvencija namijenjenih građanstvu, uređenje i praćenje (monitoring) CB-radiokomunikacija, potvrđivanje veza QSL karticom) – tri školska sata (profesor Antun Petak, Stjepan Romek iz Bjelovara ili Davor Klajn iz Križa i Josip Mužina, ing.)

3.    Digitalno komuniciranje uporabom suvremene informatičke i komunikacijske opreme i programa: paketradio, ECHO link, E-QSO, SKYPE komunikacija, IRC program, wireless komunikacija putem računala, povezivanje CB-korisnika WI-FI komunikacija u jednu mrežu itd. (odgovor na izazove suvremenih komunikacijskih tehnologija i sredstava) – dva školska sata (Dražen Toplak, dipl. ing. rač. iz Varaždina)

4.    Uvod u CB-radiokonstruktorstvo 1: izrada i samogradnja antena – četiri školska sata (Miljenko Farkaš iz Varaždina)

5.    Uvod u CB-radiokonstruktorstvo 2: samogradnja CB-radioprimopredajnika (izrada CB-radiopostaje »Atom 3« i ispravljača za CB radijsku postaju) – četiri školska sata (Josip Gulija, radiotehničar iz Bedekovčine).

Druga inačica: Tri teme u sveukupnom trajanju 10 školskih sati


1.    Što je CB? (razvoj i značaj u životu i radu) – dva školska sata (profesor Antun Petak)

2.    CB-radiokomunikacija (CB-oprema, rad sa CB-radiopostajom i kontrola SWR, način komunikacije-razgovaranja i kodeks ponašanja, zaštita radijskih frekvencija namijenjenih građanstvu, uređenje i praćenje (monitoring) CB-radiokomunikacija, potvrđivanje veza QSL karticom) – četiri školska sata (profesor Antun Petak, Stjepan Romek iz Bjelovara ili Davor Klajn iz Križa i Josip Mužina, ing.)

3.    Digitalno komuniciranje uporabom suvremene informatičke i komunikacijske opreme i programa: paketradio, ECHO link, E-QSO, SKYPE komunikacija, IRC program, wireless komunikacija putem računala, povezivanje CB-korisnika WI-FI komunikacija u jednu mrežu itd. (odgovor na izazove suvremenih komunikacijskih tehnologija i sredstava) – četiri školska sata (Dražen Toplak, dipl. ing. rač. iz Varaždina)


Treća inačica: Tri teme u sveukupnom trajanju 10 školskih sati


1.    Što je CB? (razvoj i značaj u životu i radu) – dva školska sata (profesor Antun Petak)

2.    CB-radiokomunikacija (CB-oprema, rad sa CB-radiopostajom i kontrola SWR, način komunikacije-razgovaranja i kodeks ponašanja, zaštita radijskih frekvencija namijenjenih građanstvu, uređenje i praćenje (monitoring) CB-radiokomunikacija, potvrđivanje veza QSL karticom) – tri školska sata (profesor Antun Petak, Stjepan Romek iz Bjelovara ili Davor Klajn iz Križa i Josip Mužina, ing.)

3.    Uvod u CB-radiokonstruktorstvo 2: samogradnja CB-radioprimopredajnika (izrada CB-radiopostaje »Atom 3« i ispravljača za CB radijsku postaju) – četiri školska sata (Josip Gulija, radiotehničar iz Poznanovca).

Mjesto održavanja i trajanje radionice


Radionica se održava u prostorijama i neposrednoj okolici Centra za tehničku kulturu Dubrava, Grižanska ulica 3, a traje četiri radna dana.

Praktični dio komunikacije u slučaju povoljnih vremenskih prilika izvest će se na Sljemenu što bi omogućilo uspostavljanje veza na većim udaljenostima.


Dragi učenici,
Rado vas očekujemo. Dobro došli!

UPORABA CB RADIJSKIH POSTAJA

UPORABA CB RADIJSKIH POSTAJA

Odlukom ECC/DEC/(11)03 postavljeni su uvjeti za harmoniziranu uporabu CB radijskih postaja, pod čime se podrazumijeva slobodni promet i uporaba CB radijskih postaja te izuzimanje od izdavanja pojedinačne dozvole za njihovu uporabu.

Temeljem Odluke ECC/DEC/(11)03 i ETSI EN 300433 standarda, HAKOM je izdao opću dozvolu broj OD-134 koja je objavljena na HAKOM-ovoj internetskoj stranici.

Navedenom odlukom i standardom određene su tehničke značajke CB radijskih postaja i to osobito:
•    Određeno frekvencijsko područje 26.960-27.410 MHz (10 kHz raster), osim kanala na centralnim frekvencijama 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz i  27.195 MHz,
•    Maksimalna efektivna izračena snaga 4W za kutnu modulaciju (FM), 4 W za modulaciju s dva bočna pojasa (AM-DSB) i 12 W (vršna snaga ovojnice – PEP) za modulaciju s jednim bočnim pojasom (AM-DSB),
•    CB radijska postaja je namijenjena za govornu komunikaciju.

Temeljem opće dozvole broj OD-134, svaka pravna i fizička osoba može upotrebljavali CB radijsku postaju na području Republike Hrvatske bez podnošenja zahtjeva HAKOM-u i prijave podataka o CB radijskim postajama.