„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI 18.07.2020.“

„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI 18.07.2020.“

Poštovani prijatelji CB-aši !

U 2018. godini održali smo prvu provjeru veza a 2019 drugu provjeru veza za potrebe u slučaju elementarnih nepogoda, koja su odrađena uspješno i dala nam obvezu da nastavimo zajedno i dalje održavati iz razloga da se što više družimo u eteru, da rad na građanskom ne zgasne a idealan je za uspostavu veza u slučaju elementarnih nepogoda.
Organizacijski odbor donio je odluku da se održi „3 provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda 18.srpnja 2020. od 20:00 do 23:00 sata“.
Iz dosadašnjih naših iskustava sa održanih natjecanja dovoljno je tri sata rada da se uključi tko želi u natjecanje. Analizom dnevnika veza utvrđeno je ako traje dulje javljaju se jedni te isti operatori.
Cilj provjera veza pod nazivom „NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“ je uspostavljanje veza u slučaju elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari te druge elementarne nepogode) kada se ostaje bez mogućnosti uspostavljanja veza kao svakodnevnom životu (mobiteli računala i sl).
Želja nam je da se uključi što više klubova i korisnika CB-radijskih postaja.

Bazne stanice moraju koristiti za uspostavu veza stacionarnu antenu, kao i ostalu opremu koja se koristi u stacionaru, radi što bolje čujnosti korisicima CB radijskih postaja koji će se javljati iz svojih stacionara. Predlaže se da sa baznom stanicom radi barem 5 – 6 operatora kako bi natjecatelji mogli uspostaviti što više veza. Prisjetimo se odredbe propozicija da svaki sudionik može uspostaviti jednu vezu jednim operatorom. (koliko je operatora na baznoj stanici, toliko se može uspostaviti veza sa njom).
Za upisivanje uspostavljenih veza mora se koristiti dnevnik veza organizatora provjere veza koji je u prilogu.

Nositelj provjera veza je Zagrebački savez CB-radioklubova sa članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje, uz podršku u organizaciji CBRK Bjelovar.

Nakon obrade dnevnika veza izradit će se izvještaj o provjeri veza sa svim podacima koji će biti podijeljen klubovima učesnicima natjecanja i moći će se koristiti za potrebe uključivanja u sistem veza uredima DUZS, kao dokaz o mogućnostima građanskog opsega – CB.
Poželjno da klubovi koji će sudjelovati kao nositelji provjera veza pošalju koju sliku ekipe kluba koja je sudjelovala u provjeri veza, kako bi prikazali istinitost izvještaja. Isto mogu učiniti i ostali učesnici natjecanja.

Prije početka od 19,45 do 20,00 vršit će se provjera veza i tumačenje propozicija.

Posebna napomena, u slučaju lošeg vremena CBRK Donat Zadar neće moći odrađivati sa vrha Čelavac.

Slijede propozicije provjere veza i dnevnik veza:

Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje organiziraju 3. provjeru veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije  pod nazivom

„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“

PROPOZICIJE PROVJERE VEZA

Provjera veza  održati će se 18. srpnja 2020 sa početkom u 20,00 sati i traje do 23,00 sata. Vrsta rada je FM tokom provjera veza. Svakih 30 minuta bazne stanice to jest nositelji natjecanja uspostavljaju međusobne veze svaki puta drugi operator. Nakon održanih međusobnih veza, klubovi nastavljaju sa uspostavom veza na svojim radnim kanalima. Raspored uspostavljanja međusobnih veza slijedi na kraju propozicija.

Tokom rada u pola sata može se izmijeniti više operatora na baznoj stanici. Obratite pozornost na gore navedeno (bitno je znati s kim razgovarate).jer sa jednim ili istim operatorom tokom  natjecanja može se održati samo jedna veza bez obzira na vrstu rada.

Nositelji provjere veza javljat će se sa planinskih vrhova i to:

    1. CBRK Brezovica i CBRK Trnje planinski vrh Sljeme, radni kanal 39, a rezervni 4

    2. CBRK Bjelovar planinski vrh Bilogora radni kanal 12 a rezervni 8

    3. CBRK Donat Zadar planinski vrh Čelavac radni kanal 27 a rezervni 3

    4. CBRK Obala Piran planinski vrh Slavnik radni kanal 21 rezervni 26

Korisnici CB radijskih postaja, sudionici provjere veza u toku trajanja mogu međusobno uspostavljati veze sa ciljem da ih što više održe.

Natjecatelji koji će sudjelovati u provjeri veza dužni su voditi dnevnik veza sa slijedećim podacima:

1. Bazna stanica (kanal 39)

2. Broj veze

3. Operator bazne stanice

4. Vrijeme

5. Vrsta rada

Operator koji će uspostavljati vezu sa baznom stanicom dužan je dati svoje podatke, pozivni znak mjesto javljanja i vrijeme. Na isti način operatori međusobno izmjenjuju podatke koji sudjeluju u provjeri veza i evidentiraju u dnevnik veza.

U kategoriji pojedinaca priznavat će se one veze koji je potvrdio onaj operator koji je potvrdio vezu to jest poslao svoj dnevnik veza, bazne stanice također će voditi dnevnik veza na temelju kojeg će se potvrđivati održane veze.

 Za ovu provjeru veza nema kotizacije a svi sudionici provjera veza dobit će zahvalnice za sudjelovanje.

Dnevnike veza potrebno je poslati  do 30. srpnja 2020. godine na adresu:

CBRK “Dubrava”

P.P. 34

10040 Zagreb

ili na e-mail adresu: savez@zscb.hr

Cilj ove provjere veza je utvrđivanje uspostavljanja veza u slučaju elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari…) kada prestanu funkcionirati sistemi u svakodnevnom životu (telefoni, mobiteli, repetitorski rad).

Molimo Vas da se uključite u što većem broju da bi bili što spremniji u slučaju potrebe, sa željom da nikad ne dođe do većih elementarnih nepogoda i upotrebe našeg sistema veza.

Raspored uspostavljanja veza:

Redni brojNaziv klubaRadni kanalVrsta radaVrijeme uspostave veza
1.CBRK Bjelovar12 – 8FM20,00 – 20,30
2.CBRK Brezovica CBRK Trnje39 – 4FM20,30 – 21,00
3.CBRK Donat27 – 3FM21,00 – 21,30
4.CBRK Obala21- 26FM21,30 – 22,00

Iz tabele je vidljiv vremenski raspored baznih stanica za uspostavljanje međusobnih veza. U početku bazne stanice odrade svoje međusobne veze i vračaju se na svoj kanal i prvih 15,00 rade na FM a drugih 15,00 na AM. U toku pola sata rada mogu vršit više izmjena svojih operatora. Zadnjih pola sata ostaje za uspostavljanje veza po volji nositelja provjere veza.

U provjeri veza mogu sudjelovati svi korisnici CB-radijskih postaja što je i osnovni cilj provjere veza za sudjelovanje što više korisnika.

Sva prava tumačenja ovih propozicija i kontrolu provjera veza imaju komisije klubova nositelja natjecanja. Molimo klubove da s ovim propozicijama  upoznaju svoje članove i ostale korisnike CB-radijskih postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

Podjela zahvalnica izvršit će se na CB susretu 10 listopada ako će postojati uvijeti.

U nadi da ćemo se čuti u velikom broju na CB radio valovima i vidjeti na CB susretu  pozdravljamo Vas sa CB-aškim pozdravom 73 – 88  !

Dnevnik veza se može preuzeti na slijedećoj poveznici:

U Zagrebu, 10. srpnja 2020.

Povjerenstvo za provedbu provjera veza:

Tajnik ZSCB-a
Josip Mužina v.r.

    

Izvješće sa održane “21. Ljetne škole tehničkih vještina 2020”

Izvješće sa održane “21. Ljetne škole tehničkih vještina 2020”

Zagrebački savez CB-radioklubova održao je radionicu u “21. Ljetnoj školi tehničkih vještina 2020” 8. srpnja 2020, u domu Crvenog križa Vila Rustika u Novom Vinodolskom.

Radionica o CB-radioamaterizmu održana je u popodnevnom terminu od 14,30 do 17,00 sati sudjelovanjem 22 sudionika radionice i dvoje voditelja.

U uvodnom dijelu radionice sudionicima i voditeljima radionice video projekcijom su slikovito prikazane dosadašnje održane zimske i ljetne škole tehničkih vještina. Nakon uvodnog dijela upoznati su o radu na građanskom opsegu – CB, mogućnosti uspostave veza na građanskom opsegu praktične koristi, humanost i prednosti CB-a a jedna od njih je da nije potrebno polagati ispit za rad na građanskom opsegu. CB može raditi svaka punoljetna osoba, a uz prisutnost jednog od roditelja i mlađi kao što su sudionici ove radionice.
Zatim su sudionici upoznati sa opremom koja je potrebna za uspostavljanje veza na građanskom-CB, i načinom uspostave veza, provizornim postavljanjem opreme za rad. Posebno su bili upoznati sa uradkom konstruktorske sekcije CB radiokluba Dubrava kada je Josip Gulija objasnio prednosti uradka Motorola radio i CB uređaja u slučaju elementarnih nepogoda.
Za praktčni dio bilo je pripremljeno pet kompleta opreme:

  1. Stacionarna postaja Motorola radio i CB uređaj sa mobilnom magnetnom antenom,
  2. CB radijska postaja sa napajanjem ručnog agregata i mobilna magnetska antenna,
  3. CB raijska postaja, ispravljač i mobilna magnetna antenna,
  4. Dvije ručne radijske postaje VOKI TOKI.

Uz navedenu opremu bila je rezervna oprema; stacionarna CB radijska postaja, dvije stacionarne antene i SVR metar za mjerenje svera u svim amaterskim područjima.

Za održavanje radionice uz navedenu opremu korišteno je; prijenosno računalo, projektor, reklamni material, razni video snimci.

Radionica je održana u dvorani sa mogućnošću dva izlaska na otvoreni prostor za što su korište ručne CB-radijske postaje, što znači da da su postojali odlični uvjeti za održavanje radionice, posebno u praktičnom dijelu.

Radionicu su odradili članovi CBRK Dubrava Josip Gulija, Josip Mužina.

Voditelj radionice
Josip Mužina ing.

     
Treća radionica mladih članova članica ZSCB-a 29. lipnja 2020.

Treća radionica mladih članova članica ZSCB-a 29. lipnja 2020.

Članice ZSCB-a CBRK Brezovica, CBRK Dubrava i CBRK Trnje održali su treću radionicu za mlade članove u centru tehničke kulture Dubrava Grižanska 3, 29. lipnja 2020.
U radionici je sudjelovalo 14 djece iz Osnovnih škola Mato Lovrak, Ante Starčević i Marije Jurić Zagorke.
Sudionici radionice održavali su međusobne veze stacionarnom opremom CBRK Dubrava koja je spremna za upotrebu kada zatreba smještena u PPS ormariću. Zatim ručnim CB radijskim postajama Voki-toki te opremom koja koristi za napajanje ručni elektroagregat. Ova oprema bila je pravi izazov za učesnike radionice, posebno za rad sa ručnim elektroagregatom.
Radionicu su odradili Ružica Mijatović, Marija Ivček i Josip Mužina.
Ova radionica poslužila je za pripremu i provjeru opreme za održavanje radionice u Ljetnoj školi tehničkih vještina u Novom Vinodolskom 8. srpnja 2020, koju održava Zagrebačka zajednica tehničke kulture.