Članice CBRK Dubrava održale su svoje tradicionalno natjecanje „Bez nas svijeta ne bi bilo“ 4. svibnja 2024. godine sa planinskog vrha Sljeme. Natjecateljska ekipa bila je smještena u iznajmljenom prostoru na vrhu Sljemena. Ujedno je to bila proba naše nove takmičarske lokacije sa kojom smo iznimno zadovoljni.

Prije svega vrijedno je spomenuti da je inicijator ovog natjecanja bila članica kluba CB Maxi sa riječima koje su upisane u srcima koje se nalaze na priznanjima:
„U SRCU SI MOM U SRCU SAM TVOM I MI ČINIMO DOM“ – MAXI.
S obzirom da nas je Đurđa Ivašković – CB Maxi zauvijek napustila, CBRK Dubrava donio je odluku da u njezinu čast se nastavlja održavanje natjecanje.

Natjecanje održava se svake godine u mjesecu svibnju povodom obilježavanja dana majki.
U natjecanju su mogli sudjelovati svi korisnici CB-radijskih postaja međutim, u osvajanju nagrada sudjeluju natjecateljke koje su se osobno javljale natjecateljskoj ekipi a svi učesnici natjecanja dobitnici su pismenih priznanja.
Natjecanje je počelo u 20,00 sati i trajalo do 22,00 sata. Operaterke su se mijenjale svakih dvadeset minuta. Uspostavljeno je 305 veza.
Rezultati natjecanja saznat će se nakon obrade pristiglih dnevnika veza.

Članice CBRK Dubrava zahvaljuju se učesnicima natjecanja.

Natjecateljska lokacija Zagrebačkog saveza CB radioklubova

Članice CBRK Dubrava Vera Tomić-CB Veki,Ksenija Jurković-CB Hani i Petra Ciglar-CB Ribica za vrijeme natjecanja

Predsjednik
CBRK Dubrava
Josip Gulija