Izvještaj sa radionice mladih članova članica ZSCB-a

Izvještaj sa radionice mladih članova članica ZSCB-a

Godina 2023. krenula je pozitivno nakon dvije godine pandemije posebno u održavanju radionica za mlade članove članica saveza.

Radionica je održana je 27. svibnja 2023. godine na Sljemenu u Tomislavovom domu. u okviru priprema za sudjelovanje u natjecanju CBRK Bjelovar. 

Na raspolaganju im je bila stacionarna oprema. Radionici se odazvalo 7 mladih članova iz čega je bilo vidljivo da je mladež željna druženja. 

Posebna zahvala voditeljicama radionica učiteljici Ružici Mijatović i Mariji     Ivček!

RADIONICA MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

RADIONICA MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

RADIONICA MLADIH ČLANOVA ČLANICA ZSCB-A

Zagrebački savez CB-radioklubova priprema održavanje radionice mladih članova članica Zagrebačkog saveza CB-radioklubova. Radionica će se održati 27. svibnja 2023. godine u Tomislavom domu na Sljemenu u vremenu od 15,00 do 19,00 sati u dva dijela:

        1. Upoznavanje rada na građanskom opsegu – CB i uspostava veza

        2. Uspostavljanje veza sa korisnicima CB-radijskih pstaja.

Uspostavljanje veza će se vršiti u vremenu od 18,00 do 19,00 sati na 27 kanalu, a vrsta rada je AM.

Svi operatori koji će uspostaviti vezu sa mladim članovima članica ZSCB-a dobivaju posebnu zahvalnicu kao i polaznici radionice.

Zahtjev za dobivanje zahvalnice sa brojem uspostave veza potrebno je poslati na e-mail adresu  savez@zscb.hr  do 10.lipnja 2023.

Molimo sve korisnike CB-radijskih postaja da podrže ovu radionicu sudjelovanjem u uspostavi veza sa mladim članovima članica ZSCB-a u cilju opstojnosti CB-a na našem području.

Pružajući podršku održavanja radionice za mlade članonove, članovi članica  ZSCB-a unaprijed se zahvaljuju.

Dio troškova provođenja ovog programa sufinancirat će se sredstvima Grada Zagreba.

Za organizacijski odbor

Predsjednik kluba

Josip Mužina – CB-Đekica


                                        
                                             
Izvještaj sa natjecanja članica CBRK Dubrava„Bez nas svijeta ne bi bilo“

Izvještaj sa natjecanja članica CBRK Dubrava
„Bez nas svijeta ne bi bilo“

Članice CBRK Dubrava održale su svoje tradicionalno natjecanje „Bez nas svijeta ne bi bilo“ 13. svibnja 2023. godine sa planinskog vrha Sljeme. Natjecateljska ekipa bila je smještena u prostorijama restorana „Zlatni medvjed“.

Prije svega vrijedno je spomenuti da je inicijator ovog natjecanja bila članica kluba CB Maxi – Đurđa Ivašković sa riječima koje su upisane u srcima koje se nalaze na priznanjima:
„U SRCU SI MOM U SRCU SAM TVOM I MI ČINIMO DOM“ – MAXI.

Natjecanje se održava svake godine u mjesecu svibnju povodom obilježavanja dana majki. Natjecanje je počelo u 19,00 sati i trajalo do 23,00 sata. Operaterke su se mijenjale svakih pola sata.

Članice CBRK Dubrava zahvaljuju se učesnicima natjecanja.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU CB NATJECANJA CB RADIO KLUBA „BJELOVAR“ 13.05.2023. u 19 sati

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU CB NATJECANJA CB RADIO KLUBA „BJELOVAR“ 13.05.2023. u 19 sati

Poštovani CB – aši.

CB Radio klub “BJELOVAR” iz Bjelovara, organizira natjecanje pod nazivom

“BJELOVAR 2023”.

Natjecanje će biti održano dana 13.05. 2023.godine s početkom u 19 sati do 23 sata  sa Bilogore – Banov Stol 346 n/m

Način rada je: prvih 15 minuta na AM, a drugih 15 min. na FM.

 Radni kanal je 35, a za slučaj prevelikih smetnji je rezervni kanal je 06.

Operatori se izmjenjuju svakih pola sata.

Za osvajanje diplome potrebno je ostvariti najmanje tri veze:

CB operatori koji „ODRADE“OSOBNO (molimo podebljati kod potvrda veza ) svih 8 veza i potvrde ih, sudjeluju u izvlačenju prigodnih nagrada, a za koje odradi netko drugi SAMO priznanja.

Priznanja i nagrade će se dijeliti na prvom CB susretu ili slati poštom.

Dnevnike veza za tuzemne klubove i za inozemne klubove bez manipulativnih

troškova pošaljite najkasnije do 31.05. 2023..g. na našu adresu

CB Radio klub Bjelovar p.p. 78 43001 BJELOVAR

Molimo vas da obavijestite ostale CB-aše na vašem čujnom području o ovom takmičenju i da se odazovete u što većem broju.

DO SLUŠANJA NA TAKMIČENJU ! 73, 88!!!

U Bjelovaru 05.05.2023..god

                                                                                Tajnik CB Radio kluba Bjelovar

                                                                                     Mara Romek CB Mrvica

                                                                                     e-mali : cbrkbj@gmail.com