Godišnje izviješće Zagrebačkog saveza CB-radioklubova za 2021 godinu

Godišnje izviješće Zagrebačkog saveza CB-radioklubova za 2021 godinu

Početkom 2021 godine zbog nemogućnosti početka provođenja planiranih programa radi pandemije, uspostavljeni su kontakti sa svim CB-radioklubovima u Hrvatskoj nakon čega je donijeta odluka da se planirani programi provedu u vremenu od 1. lipnja 2021 do 30. rujna 2021. godine.
Savez je sa svojim članicama održao sastanak u vezi provođenja programa tokom 2021 godine gdje je donijeta odluka da sve planirane programe članice Saveza provode zajednički.
Održano je nekoliko radionica za mlade članove članica Saveza gdje je vrijedno spomenuti radionice održane jedna u lipnju a druga u rujnu nakon kojih su sudjelovali u natjecanjima RU Sloga i CBRK Bjelovar u kojima su se pridružili ostali članovi članica Saveza.
Članice CBRK Dubrava svoje natjecanje „Bez nas svijeta ne bi bilo“, odradile 5. lipnja 2021, a tradicionalno jubilarno 40. natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova održano je 11. rujna 2021. CBRK Brezovica i CBRK Trnje svoja natjecanja odradili su zajednički 28. kolovoza 2021.
Tokom 2021 godine svoja natjecanja u kojima su sudjelovali članovi članica Saveza odradili su CBRK Bjelovar, CBRK Križ, CBRK Donat, CBRK Obala i RU Sloga dva natjecanja.

Savez je sudjelovao u „22 ljetnoj školi tehničkih vještina“ u Novom Vinodolskom 22. lipnja 2021 koju je organizirala Zagrebačka zajednica tehničke kulture sa 23 sudionika. Radionica je održana kroz tri teme: što je CB-radioamaterizam, oprema za rad na građanskom opsegu – CB, mogućnosti korištenja CB-a u potresima i praktični dio gdje je sudionicima radionice bilo na raspolaganju šest kompleta opreme za međusobno uspostavljanje veza.

Održana je provjera veza „Nepogode nas neće iznenaditi“ 23. srpnja 2021 godine a rađena sa pet planinskih vrhova: Sljeme CBRK Brezovica, CBRK Trnjei CBRK Dubrava, Ivanščica RU Sloga, Bilogora CBRK Bjelovar, Ćelavac CBRK Donat i Slavnik CBRK Obala Piran. U provjeri veza sudjelovali i CBRK Križ sa Moslavačke gore, CBRK Šubičevac sa Promine i CB opeatori iz područja Rijeke sa Učke.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture organizirala je X. dane tehničke kulture 25. rujna 2021 u centru kulture Dubrava. Izložena je novo nabavljena oprema, razni reklamni materijal, dva banera sa slikovitim prikazom provedenih programa u 2021 godini. Posebno smo bili zadovoljni što su nas posjetili naši mladi članovi sa roditeljima koji su imali mogućnost uspostavljanja veza sa našim članom iz Sesveta koji se javljao iz svojeg QTH.

CB susret CB-operatora i CB-radioklubova održan je 23. listopada 2021 u Dugom Selu, povodom obilježavanja 40. obljetnice postojanja CBRK Dubrava i podjele nagrada i prznanja.. Prisustvovalo je 45 sudionika natjecanja od kojih 5 mladih učesnika. Uz CBRK Dubrava, CBRK Brezovica i CBRK Trnje susretu su prisustvovali iz CBRK Bjelovar, CBRK Križ, RU Sloga, CBRK Donat, CBRK Šubićevac i CB operatori iz Rijeke.
Podjela nagrada za 2020 godinu:CBRK Dubrava i CBRK Križ.
Podjela nagrada za 2021 godinu:CBRK Bjelovar, CBRK Križ, CBRK Donat, RU Sloga, CBRK Brezovica, CBRK Trnje, CBRK Dubrava sa dva natjecanja, natjecanje članica podom dana majki i sa tradicionalnog natjecanja, kao i nagrade sudionicima provjere veza.

Savez sa svojim članicama će i dalje posvećivati posebnu pažnju sudjelovanjem na natjecanjima radi utvrđivanja mogućnosti uspostavljanja veza na što veće udaljenosti u slučaju elementarnih nepogoda i spremnosti opreme u slučaju potrebe. Kroz natjecanja uspostavljaju se veze s korisnicima CB radijskih postaja iz cijele Hrvatske i Slovenije.

Na kraju izviješća moramo se sjetiti onih koji su zaslužni za razvitak CB-radioamaterizma na Zagrebačkom području a napustili nas u 2021 godini: Zlatko Ribarić CB Zlatko predsjednik ZSCB-a i CBRK Trnje, članovi CBRK Dubrava Zdravko Barišić – CB Ribić dugogodišnji član Izvršnog odbora, Krešo Tišljar CB- Hanibala dugogodišnji član Izvršnog odbora, Slavko Šplajt CB-Beker osnivač CB kluba Dubrava koji je dobio današnji naziv 1995 godine.
Hvala im za sve ono što su učinili za CB-radioamaterizam na području grada Zagreba i šire.

Izviješće sa CB susreta održanog povodom 40. godina postojanja CBRK Dubrava 23. listopad 2021.

Izviješće sa CB susreta održanog povodom 40. godina postojanja CBRK Dubrava 23. listopad 2021.

CB susret CB-operatora i CB-radioklubova održan je 23. listopada 2021. u restoranu Romantika u Dugom Selu.

Susret CB-radiooperatora i CB-radioklubova Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem nije održan na tradicionalni način kao dosadašnjih godina, već samo radi podjele nagrada i priznanja sa natjecanja održanih 2020 i 2021. godine, u okviru obilježavanja 40. obljetnice postojanja CBRK Dubrava. Razlog za ovakav način održavanja CB susreta bila je smrt zaslužnih članova članica Saveza posebno smrt predsjednika ZSCB-a i CBRK Trnja Zlatka Ribarića. Epidemioloških mjere poštovane su maksimalno uz predočenje covid potvrda svih učesnika susreta kojih je bilo 45 i to članovi CBRK Bjelovar, RU Sloga Varaždin, CBRK Križ, CBRK Donat, CBRK Šubićevac, domaćina CBRK Dubrava, CBRK Brezovica CBRK Trnje, i CB-operatora iz Rijeke.

Podjela nagrada 2020 godina: CBRK Dubrava, CBRK Križ. CBRK Donat svoje nagrade podijelio je poštom nakon održanog  natjecanja.

Podjela nagrada 2021 godina: CBRK Bjelovar, CBRK Križ, CBRK Donat, RU Sloga, CBRK Brezovica, CBRK Trnje CBRK Dubrava sa dva natjecanja, natjecanje članica CBRK Dubrava povodom dana majki i natjecanja povodom obilježavanja obljetnice kluba.

Zagrebački savez CB-radioklubova je nositelj provjera veza „Nepogode nas neće iznenaditi“ u kojoj su CBRK Trnje i CBRK Brezovica, RU Sloga , CBRK Bjelovar, CBRK Donat i CBRK Obala Piran bili nositelji provjere veza, a CBRK Dubrava, CBRK Križ i CBRK Šubićevac učesnici u provjeri veza kao i ostali korisnici CB radijskih postaja.

Podijeljene su zahvalnice za sudjelovanje u provjeri veza u 2020 godini svim učesnicima provjera veza.

Sudionicima provjera veza u 2021 godini podijeljene su zahvalnice a svim CB-radioklubovima posebne plakete kao i dvojici CB-opratora koji su odradili sve četiri održane provjere veze do sada.

Cilj održavanja natjecanja i način nagrađivanja učesnika natjecanja je okupljanje novih članova kluba koji imaju želje bavljenjem CB-radioamaterizmom kako bi klubovi bili spremni za uspostavu veza u slučaju potrebe, a posebno u slučaju elementarnih nepogoda.

X. Dani tehničke kulture Grada Zagreba 25. rujna 2021.

X. Dani tehničke kulture Grada Zagreba 25. rujna 2021.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture tradicionalno po X. put organizirala je Dane tehničke kulture, program od posebnog interesa Grada Zagreba, koji su održani 25. rujna 2021. u Narodnom sveučilištu Dubrava.

U provođenju programa sudjelovale su članice Zajednice među kojima i Zagrebački savez CB radioklubova sa svojim članicama. Izložena je sva oprema koju članice posjeduju, među kojima i oprema za rad sa mladim CB operatorima. Oprema je bila izložena na otvorenom prostoru kod ulaza u izložbeni prostor Izvršena je prezentacija uređaja posjetiteljima izložbe.

U prezentaciji rada članica ZSCB-a sudjelovali su  tajnik ZSCB-a Josip Mužina, predsjednica CBRK Brezovica Ksenija Jurković učiteljica Osnovne škole Mate Lovrak gospođa Ružica Mijatović i Marija Ivček voditeljice mladeži.

Vrijedno je spomenuti da prezentaciju rada na građanskom opsegu su radili i mladi članovi članica saveza. Posebno zadovoljstvo mladima je činio rad na ručnom elektroagregatu.

Druga radionica mladih članova članica ZSCB-a 18. rujna 2021.

Druga radionica mladih članova članica ZSCB-a 18. rujna 2021.

Radionica je održana 18. rujna 2021. godine u klupskim prostorijama Grižanska 3 u dva dijela.

U prvom dijelu polaznici radionice uspostavljali su međusobno veze za što im je bila na raspolaganju klupska bazna CB radijska postaja, tri ručne radijske postaje, i radijska postaja sa napajanjem iz ručnog elektroagregata.

Cilj radionice je priprema mladih članova članica za sudjelovanje u natjecanju CBRK Bjelovar. U radionici je sudjelovalo 18 mladih članova članica uz vođenje učiteljice Ružice Mijatović i Josipa Mužina.

U drugom dijelu polaznici radionice sudjelovali su u natjecanju CB radiokluba Bjelovar koji su se javljali sa planinskog vrha Bilogora.

Natjecanje je trajalo četiri sata, mijenjajući operatora svakih pola sata.

Svaki učesnik u natjecanju uspostavio je osam veza, što znači da mladi učesnici u natjecanju samostalno su uspostavili 144 veze.

Uz mlade članove u natjecanju sudjelovalo je i 18 članova članica ZSCB-a, što znači da je u natjecanju sudjelovalo 36 članova članica saveza.

Rezultat sudjelovanja je osvajanje priznanja za sve učesnike, 18 medalja za mlade članove, pehar za osvojeno prvo mjesto u kategoriji CB operatora i pehar za prvo mjesto u kategoriji CB-radioklubova.

Izvještaj sa 40. natjecanja CBRK Dubrava 11. rujna 2021.

Izvještaj sa 40. natjecanja CBRK Dubrava 11. rujna 2021.

Jubilarno 40. natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova CBRK Dubrava održano je 11. rujna 2021. Godine, povodom obilježavanja 40. obljetnice postojanja kluba.   Natjecateljska ekipa od deset članova bila je smještena u prostorijama restorana „Zlatni medvjed“ na Sljemenu.

Za vrijeme četiri sata rada uspostavljeno je 619 veza diljem Hrvatske i šire. Pristiglo je i obrađeno 109 dnevnika veza CB operatora i osam CB-radioklubova. Posebno je vrijedno spomenuti sudjelovanje 30 mladih CB operatora i to iz CBRK Bjelovar, CBRK Šubićevac, RU Sloga i članova članica ZSCB-a.

Svi učesnici natjecanja primili su priznanja a slijedeći CB-operatori i CB-radioklubovi nagrade:

            kategorija CB-operatora;                                       kategorija CB-radioklubovi;

               1. CB Ribić  Varaždin                                            1. RU Sloga Varaždin

               2. CB Ive Šibenik                                                   2. CBRK Donat Zadar

               3. CB Pegula Bjelovar                                           3. CBRK Bjelovar

Posebne nagrade za godinu osnivanja: 21 CB Kiki Bjelovar, 40 CB Iva Zadar 81 CB Pas Rijeka.

Mladi učesnici natjecanja uz priznanja dobitnici su zlatnih medalja.

Izvještaj sa natjecanja CBRK Brezovica i CBRK Trnje 28. kolovoza 2021.

Izvještaj sa natjecanja CBRK Brezovica i CBRK Trnje 28. kolovoza 2021.

CBRK Brezovica i CBRK Trnje održali su zajednički svoja natjecanja CB-operatora i CB-radioklubova 28. kolovoza 2021. godine sa planinskog vrha Sljeme.

U vremenu od četiri sata rada uspostavljeno je 420 veza diljem Hrvatske i šire.

Sudjelovanje u natjecanju potvrdilo je 65 CB-operatora i šest CB.radioklubova.

Dobitnici nagrada natjecanja CBRK Brezovica:

                    Kategorija CB-operatora:                      kategorija CB-radioklubova:

                         1. mjesto CB-Pas Rijeka                     1. RU Sloga Varaždin

                         2. mjesto CB -Majstor Varaždin

                         3. mjesto CB-Pegulica Bjelovar

Dobitnici nagrada natjecanja CBRK Trnje:

                    kategorija CB-operatora                         kategorija CB-radioklubova:

                         1. mjesto CB-Janko Garešnica                    1. RU Sloga Varaždin

                         2. mjesto CB –Dak Križ

                         3. mjesto CB-Marijan Budinšćina