Izvještaj o posjetu sajma RADIOAMATORE Fiera Pordenone

Izvještaj o posjetu sajma RADIOAMATORE Fiera Pordenone

Članovi članica Saveza posjetili su sajam elektronike RADIOAMATORE Fiera Pordenone Italija koji je trajao 27 i 28 travnja.2019. Sajam je posjetilo 6 člana članica Saveza gdje su prisustvovali prezentacijama nove opreme i korištenje istih za određene potrebe. Iskorištena je prilika za nabavku nove opreme za potrebe saveza i članica saveza. Posjetom sajma zadovoljni iz razloga što su dobivena nova saznanja o radioamaterizmu koja na našem području nisu moguća već posjetima sajma, a nabavljena je potrebna oprema. Posjetitelji sajma nisu se vratili praznih ruku, donijeli su vrijedan poklon Savezu a koristit će ga članice Saveza, posebno za održavanje radionica, jer na ovom sajmu bilo je nove opreme za rad na građanskom opsegu – CB.

Ovo je najsigurniji način nabave opreme po principu ‘što vidiš to kupiš’

Izviješće o sudjelovanju u Tjednu tehnike  ZTK Bjelovarsko bilogorske županije

Izviješće o sudjelovanju u Tjednu tehnike ZTK Bjelovarsko bilogorske županije

Zagrebačkom savezu CB radioklubova stigla je pozivnica za sudjelovanje u Tjednu tehničke kulture koju održava Zajednica tehničke kulture Bjelovarsko bilogorske županije. Pozivnica je stigla na prijedlog prijateljskog CB radiokluba Bjelovar.. ZSCB je prihvatio pozivnicu i potvrdio svoj dolazak na tjedan tehničke kulture 7. lipnja 2019. Nakon potvrđivanja dolaska stigla je i prijavnica za sudjelovanje koju je bilo potrebno napuniti i navesti svoj program sudjelovanja. Naš je prijedlog bio prezentacija opreme koje članice Saveza posjeduju i prezentacija rada na građanskom opsegu – CB, pod nazivom „Korisnost upotrebe CB radijskih uređaja“, posebno za vrijeme elementarnih nepogoda kada nema struje i telefona u prvim trenucima elementarne nepogode. Prezentacija je trajala pola sata usmenog dijela a nakon toga je krenuo praktični dio gdje su mogli sudjelovati prisutni na prezentaciji. Zainteresiranost se pokazala među djecom posebno sa radom ručnim elektroagregatom za napajanje CB-radijskih uređaja, što je bilo za djecu poseban izazov. U prezentaciji je napomenuto da članice Saveza rade na izradi uređaja i opreme koja će za svoj rad koristiti solarnu energiju.

PROGRAM ODRŽAVANJE RADIONICA UDRUGA u različitim područjima tehničke kulture: 
1. Skockane radionice
2. Elementarna robotika
3. Modelarstvo
4. Elektronika
5. Fotoradionice
6. Raketno modelarstvo
7. CB radioamaterstvo
8. Radiogoniometrija
Iznad dvorane let aviona i zmajeva (Zrakoplovni klub Bjelovar, Aero klub »Ždral« Daruvar)
PREDAVANJA: g. JOSIP MUŽINA g. MATIJA KOZIĆ, g. IVICA PULJAK
11.30h – 12.00h PREDAVANJE: »Reciklaža metala« – g. Matija Kozić
12.30h – 13.00h PREDAVANJE: „Priča o svemiru i Higgsovom bozonu” – g.Ivica Puljak
14.30h – 17.30h Održavanje radionica udruga tehničke kulture, Izložbe fotografija, Izložbe maketa, modela i skulptura od metala, predstavljanje i promocija udruga tehničke kulture i različitih područja u tehničkoj kulturi 14.00h – 15.00h PREDAVANJE: Korisnost upotrebe CB radio uređaja- g. Josip Mužina
15.30h – 17.00h PREDAVANJE: „Odake smo? Što smo? Kamo idemo?” – g.Ivica Puljak.

Izvješće sa održane “20 Ljetne škole tehničkih vještina 2019”

Izvješće sa održane “20 Ljetne škole tehničkih vještina 2019”

Zagrebački savez CB-radioklubova održao je radionicu u “20 Ljetnoj školi tehničkih vještina 2019” 2. srpnja 2019, prema prijavljenom programu od 3. svibnja 2019.

Predavanje o CB-radioamaterizmu održano je u dva dijela, u jutarnjem i popodnevnom terminu kako je planirano.

U jutarnjem dijelu održano je predavanje o radu na građanskom opsegu. Zatim su sudionici upoznati sa opremom koja je potrebna za uspostavljanje veza na građanskom-CB, i načinom uspostave veza, provizornim postavljanjem opreme za rad. Zatim su podijeljene ručne CB-radijske postaje PMR (voki-toki) na raspolaganje sudionicima radionice da sami pokušaju uspostaviti vezu međusobno, tako da dobiju što više saznanja o radu na  građanskom opsegu –CB. Na kraju teoretskog dijela, sudionicima su prikazane snimke, Ljetne škole tehničkih vještina 2018, i Zimske škole tehničkih vještina 2019, iz kojih je bilo vidljivo da je pojedincima ovom bila treća škola tehničkih vještina. Sudionicma ljetne škole bili su na raspolaganju razni reklamni materijali.

U popodnevnom dijelu na terasi bila je postavljena  stacionarna oprema kakova se koristi za uspsostavljanje veza kao natjecanjima kako bi se polaznicima radionice prikazao rad sa CB radijskom opremom  na građanskom opremom što su mogli sami isprobati. Ponovno su podijeljene ručne CB-radijske postaje (voki-toki) da pokušaju uspostavljati međusobno veze na otvorenom prostoru po osobnoj volji.

Sudionici radionice imali su dvije mogućnosti uspostave veza; na građanskom opsegu CB za što je bila na raspolaganju CB-radijska posta i ručna radijska postaja (voki toki), te uspostava veza pomoću PMR- voki-toki kojih su imali na raspolaganju tri para.

Za radionicu je korišteno; prijenosno računalo, projektor, ručne radijske postaje, stacionarna oprema (antena, ispravljać, radijska postaja), reklamni material, razni video snimci.

Radionicu su odradili članovi CBRK Dubrava Josip Gulija, Josip Mužina i Valentina Gulija.