Izvješće sa održane “21 Ljetne škole tehničkih vještina 2021”

Izvješće sa održane “21 Ljetne škole tehničkih vještina 2021”

Izvješće sa održane “22 Ljetne škole tehničkih vještina 2021”

Zagrebački savez CB-radioklubova održao je radionicu u “22 Ljetnoj školi tehničkih vještina 2021” 22. lipnja 2021, prema prijavljenom programu od 12. svibnja 2021.

Predavanje o CB-radioamaterizmu održano je u terminu kako je dogovoreno sa voditeljima ljetne škole.

Polaznici radionice u uvodnom dijelu su upoznati ukratko o radu na grđanskom opsegu – CB kroz tri teme;

                     – što je CB-radioamaterizam – CB Đekica

                     – oprema potrebna za rad na građanskom opsegu – CB Luna

                     – primjena CB-a u slučaju potresa – CB Kefa

Za praktčni dio bilo je pripremljeno devet kompleta opreme:

   1. Stacionarna postaja Motorola radio i CB uređaj sa stacionarnom antenom,

   2. CB radijska postaja sa napajanjem ručnog agregata i mobilna magnetska antena,

   3. CB raijska postaja, ispravljač i mobilna magnetna antena,

   4. Tri ručne CB-radijske postaje VOKI TOKI, Mitland – Alan 42.

   5. Tri ručne radijske postaje PMR

Uz navedenu opremu  bila je rezervna oprema; stacionarna CB radijska postaja,  stacionarna antena i SVR metar za mjerenje esvera u svim amaterskim područjima.

Za održavanje radionice uz navedenu opremu korišteno je; prijenosno računalo, projektor,  reklamni material, razni video snimci.

Radionica je održana u dvorani sa mogućnošću dva izlaska na otvoreni prostor za što su korištnee ručne CB-radijske postaje, što znaći da da su postojali odlični uvjeti za održavanje radionice, posebno u praktičnom dijelu.

Radionicu su odradili članovi CBRK Dubrava CB Luna, CB Đekica te radiokluba Trnje CB Kefa.

                                                                                                                Voditelj: Josip Mužina ing.     

„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“24. srpnja 2021 sa početkom u 19,00 sati

„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“24. srpnja 2021 sa početkom u 19,00 sati

Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje organiziraju 4. provjeru veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije  pod nazivom

„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“

PROPOZICIJE PROVJERE VEZA

Provjera veza  održati će se 24. srpnja 2021 sa početkom u 19,00 sati i traje do 22,00 sata. Vrsta rada je FM i AM tokom provjera veza. Svakih 30 minuta bazne stanice to jest nositelji natjecanja uspostavljaju međusobne veze svaki puta drugi operator. Nakon održanih međusobnih veza, klubovi nastavljaju sa uspostavom veza na svojim radnim kanalima. Raspored uspostavljanja međusobnih veza slijedi na kraju propozicija.

Tokom rada u pola sata može se izmijeniti više operatora na baznoj stanici.

Obratite pozornost na gore navedeno (bitno je znati s kim razgovarate).jer sa jednim ili istim operatorom tokom  natjecanja može se održati samo jedna veza bez obzira na vrstu rada.

Nositelji provjere veza javljat će se sa planinskih vrhova i to:

    1. CBRK Brezovica i CBRK Trnje planinski vrh Sljeme, radni kanal 39, a rezervni 4,

    2. RU Sloga Varaždin planinski vrh Ivanšćica radni kanal 30 a rezervni 24,

    3. CBRK Bjelovar planinski vrh Bilogora radni kanal 12 a rezervni 8

    4. CBRK Donat Zadar planinski vrh Čelavac radni kanal 27 a rezervni 3

    5. CBRK Obala Piran planinski vrh Slavnik radni kanal 21 rezervni 26

Korisnici CB radijskih postaja, sudionici provjere veza u toku trajanja mogu međusobno uspostavljati veze sa ciljem da ih što više održe.

Natjecatelji koji će sudjelovati u provjeri veza dužni su voditi dnevnik veza sa slijedećim podacima:

1. Bazna stanica (kanal 39)

2. Broj veze

3. Operator bazne stanice

4. Vrijeme

5. Vrsta rada

Operator koji će uspostavljati vezu sa baznom stanicom dužan je dati svoje podatke, pozivni znak mjesto javljanja i vrijeme. Na isti način operatori međusobno izmjenjuju podatke koji sudjeluju u provjeri veza i evidentiraju u dnevnik veza.

U kategoriji pojedinaca priznavat će se one veze koji je potvrdio onaj operator koji je potvrdio vezu to jest poslao svoj dnevnik veza, bazne stanice također će voditi dnevnik veza na temelju kojeg će se potvrđivati održane veze.

 Za ovu provjeru veza nema kotizacije a svi sudionici provjera veza dobit će zahvalnice za sudjelovanje.

Dnevnike veza potrebno je poslati  do 10. kolovoza 2021. godine na adresu:

CBRK “Dubrava”

P.P. 34

10040 Zagreb

ili na email adresu  savez@zscb.hr

Cilj ove provjere veza je utvrđivanje uspostavljanja veza u slučaju elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari…) kada prestanu funkcionirati sistemi u svakodnevnom životu (telefoni, mobiteli, repetitorski rad).

Molimo Vas da se uključite u što većem broju da bi bili što spremniji u slučaju potrebe, sa željom da nikad ne dođe do većih elementarnih nepogoda i upotrebe našeg sistema veza.

Raspored uspostavljanja veza:

Redni brojNaziv klubaRadni kanalVrsta radaVrijeme uspostave veza
1.CBRK Bjelovar12 – 8FM19,00 – 19,30
2.CBRK Brezovica CBRK Trnje39 – 4FM19,30 – 20,00
3.CBRK Donat27 – 3FM20,00 – 20,30
4.RU Sloga30 – 24FM20,30 – 21,00
5.CBRK Obala21- 26FM21,00 – 21,30

Iz tabele je vidljiv vremenski raspored baznih stanica za uspostavljanje međusobnih veza. U početku bazne stanice odrade svoje međusobne veze i vračaju se na svoj kanal i prvih 15,00 minuta rade na FM a drugih 15,00 minuta na AM. U toku pola sata rada mogu vršit više izmjena svojih operatora.

Zadnjih pola sata ostaje za uspostavljanje veza po volji nositelja provjere veza.

U provjeri veza mogu sudjelovati svi korisnici CB-radijskih postaja što je i osnovni cilj provjere veza za sudjelovanje što više korisnika…

Sva prava tumačenja ovih propozicija i kontrolu provjera veza imaju komisije klubova nositelja natjecanja.

Molimo klubove da s ovim propozicijama upoznaju svoje članove i ostale korisnike CB-radijskih postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

Podjela zahvalnica izvršit će se na CB susretu u mjesecu listopadu 2021.

U nadi da ćemo se čuti u velikom broju na CB radio valovima i vidjeti na CB susretu  pozdravljamo Vas sa CB-aškim pozdravom 73 – 88  !

Dnevnici veza su u prilogu ovih propozicija.

Povjerenstvo za provedbu provjera veza:
Tajnik ZSCB-a Josip Mužina v.r.
Predsjednik CBRK Bjelovar Drago Pavelić v.r.
Predsjednik RU Sloga Davorin Vitez v.r.

U Zagrebu, 2. srpnja 2021.     

Natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova RU Sloga Varaždin

Natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova RU Sloga Varaždin

Natjecateljska ekipa članica ZSCB-a koja je odradila natjecanje RU Sloga iz Varaždina.

Radioamaterska udruga Sloga Varaždin održala je svoje natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova 19. lipnja 2021 godine sa planinskog vrha Ivanšćica u vremenu od 19,00 do 22,00.
Članice Zagrebačkog saveza CB radioklubova sudjelovale su u natjecanju javljajući se iz klupskih prostorija. Natjecateljska ekipa u kojoj je sudjelovalo i sedam mladih članova, odradila je natjecanje za 30 članova članica. Za tri sata rada uspostavljeno je 180 veza od čega 42 veze mladi članovi.

Radionica mladih članova članica ZSCB-a 2021.

Radionica mladih članova članica ZSCB-a 2021.

S obzirom da nam je pandemija onemogućila održavanje radionica u proljetnom dijelu, nakon nekoliko druženja na otvorenom prostoru, došlo je vrijeme da se nađemo u klupskim prostorijama da možemo odraditi radionicu. Ista je održana 19. lipnja 2021 u kojoj je sudjelovalo sedam mladih članova, za što su zaslužne gospođa Ružica Mijatović i gospođa Marija Ivček. U radionici se radilo na obučavanju uspostave veza na takmičenjima i ispunjavanje dnevnika veza koji je kao potvrda za sudjelovanje u natjecanju. U drugom dijelu radionice priključili su im se i ostali članovi članica radi pripreme za uključivanje natjecanja koje je održavala Radioamaterska udruga Sloga iz Varaždina. Ova radionica je ujedno iskorištena za pripremu opreme za održavanje radionice u „22 ljetnoj školi tehničkih vještina 2021“ U Novom Vinodolskom.