OBAVIJEST O PODJELI NAGRADA I PRIZNANJA NATJECANJA CB-OPERATORA I CB-RADIOKLUBOVA U 2020. GODINI

U mjesecu veljači 2020. godine, na sastanku predstavnika CB-radioklubova Hrvatske koji je organizirao Zagrebački savez CB radioklubova usvojen je program provođenja natjecanja CB-operatora i CB-radioklubova u 2020. godini. Ujedno je dogovoreno održavanje CB susreta u mjesecu listopadu u organizaciji Zagrebačkog saveza CB radioklubova povodom obilježavanja 10. obljetnice Saveza i dviju članica.
Međutim, vrlo brzo Hrvatsku je zahvatila pandemija koja traje i dan danas. Pandemija koja je onemogućila mnoge klubove da sprovedu svoje programe to jest održe natjecanja. Iz istih razloga Zagrebački savez CB radiklubova nije organizirao CB susret. Bilo je raznih prijedlog i upita o održavanju susreta i podjeli nagrada. Savez je ostao pri poštivanju predloženih mjera stožera Civilne zaštite o okupljanju većeg broja građana.
Zagrebački savez CB radioklubova predlaže da se nagrade sa održanih natjecanja u 2020. godini, podijele u 2021. godini u mjesecu listopadu prilikom obilježavanja 40. obljetnice postojanja CB-radiokluba Dubrava koja će se održati pod nazivom „40. godina s Vama“ , kako bi poštovali dugogodišnju tradiciju CB-a o podjeli nagrada i priznanja sa održanih natjecanja CB-operatora i CB-radioklubova uz zajedničko druženje učesnika natjecanja, sa nadom da će ova pandemija prestati.

Ovaj prijedlog podržava i CBRK Križ.

Ujedno koristim priliku da prilikom slanja e-mail pošte šaljete na e-mail ZSCB-a savez@zscb.hr te posjetite našu web stranicu www.zscb.hr

Tajnik ZSCB-a
Josip Mužina