VIII. dani tehničke kulture

VIII. dani tehničke kulture

U organizaciji Zagrebačke zajednice tehničke kulture 19. listopada 2019, održani su VIII: dani tehničke kulture u Narodnom sveučilištu Dubrava. Članice ZZTK svojim sudjelovanjem na danima tehničke kulture imale su mogućnost prezentiranja svoje djelatnosti i njihove mogućnosti.

Zagrebački savez prezentirao je svoj rad kroz novo nabavljenu opremu, zatim kroz opremu za obuku mladih članova članica ZSCB, prezentaciju održanih radionica  i planiranih programa za 2019 godinu.

Izložbom osvojenih nagrada i priznanja kroz 11. održanih natjecanja tokom 2019 godine, među kojima je i plaketa prijateljskog CB radiokluba Bjelovar za sudjelovanje na „Tjednu tehnike Zajednice tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije“ 05. lipnja 2019. Na jumbo plakatu bio je slikovit prikaz provedenih radionica i sudjelovanja u natjecanjima.

U sklopu VIII. dana tehničke kulture izvršena je dodjela Nagrada tehničke kulture „Dr. Oton Kučera“ za 2018 godinu.

Vrijedno je spomenuti da tajnik Zagrebačkog saveza CB radioklubova i predsjednik CB radiokluba Dubrava Josip Mužina dobitnik godišnje nagrade „Dr. Oton Kučera“ za dugo godišnji rad u tehničkoj kulturi i postignute rezultate u 2018 godini. Uz članove članica ZSCB-a VIII. danima tehničke kulture prisustvovali su predsjednik i tajnica prijateljskog CB radiokluba Bjelovar Drago i Vera Pavelić

Susret CB-operatora i CB-radioklubova Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem – Zadar 2019

Susret CB-operatora i CB-radioklubova Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem – Zadar 2019

Tradicionalni susret CB-operatora i CB-radioklubova, učesnika natjecanja održanih tijekom 2019. godine, održan je u Zadru 05. listopada 2019. u restoranu Galija. Domaćin i organizator susreta je bio CB radioklub Donat iz Zadra. Na susretu su bili uz domaćina CB radioklub Donat, predstavnici članica Zagrebačkog saveza CB-radioklubova, CB radiokluba Bjelovara, CB radiokluba Križ, CB radiokluba Šubićevac, CB radiokluba Primorje, Radioamaterske udruge Sloga i CB radiokluba Obala Piran iz Slovenije.

Tokom susreta podijeljene su nagrade i priznanja sa natjecanja koje su održali klubovi tokom 2019 godine kako slijedi;

Članice Zagrebačkog saveza CB radioklubova održale su četiri natjecanja: CBRK Dubrava povodom dana majki pod nazivom „Bez nas svijeta ne bi bilo“ i tradicionalno 38 natjecanje CB-operatora i CB-radiolubova „Dubrava 2019“. CBRK Brezovica.i CBRK Trnje zajednički svoja natjecanja.

Uz navedena natjecanja Zagrebački savez CB-radioklubova bio je nositelj zajedničkog natjecanja, kao provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda, pod nazivom „Nepogode nas neće iznenaditi“. Natjecanje su odradili članoci CBRK Brezovica i CBRK Trnje sa Sljemena, RU Sloga sa Ivanšćice, CBRK Bjelovar sa Bilogore, CBRK Donat sa Čelavca, CBRK Primorje sa Učke i CBRK Obala sa Slavnika.

CB-radioklub Bjelovar svoje tradicionalno 41. natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova „Bjelovar 2019“, Radiomaterska udruga Sloga iz Varaždina „Lipanjski kontest 2019“, CB-radioklub Donat svoje memorijalno natjecanje, CB-radioklub Križ svoje tradicionalno 13 natjecanje,CB-radioklub Obala septemberski kontest „Slavnik 2019“,.

U mjesecu studeni CB-radioklub.Bjelovar održao je natjecanje „mladi Bjelovara 2019“ i Radioamaterska udruga Sloga natjecanje „Veseli Martin“.

Vrijedno je spomenuti da su natjecanja održali CB-radioklub Porezen-Krn iz Tolmina i CB-radioklub Izola iz Izole.

Iz naprijed navedenog vidljivo je da tokom 2019. godine održano 11 natjecanja u Hrvatskoj i 3 natjecanja u Sloveniji.

Za svi učesnici natjecanja dobili su Priznanja ili Zahvalnice, za osvojena prva tri mjesta nagrade – pehari a za najmlađe učesnike medalje

Sa sudjelovanjem u natjecanjima posebno smo zadovoljni uključivanjem velikog broja korisnika CB-radijskih postaja u natjecanjima te mladih CB-operatora gdje prednjače CBRK Bjelovar i CBRK Donat a polako im se pridružuju članice ZSCB-a..

Cilj održavanja natjecanja je provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda te održavanje opstojnosti tradicije CB-a u Hrvatskoj.

Natjecanja i CB susret odradili su klubovi koji su od 2010 godine samostalni.

I na kraju, pokazalo se da su CB-aši i dalje složni, željni ovakvih susreta CB-radioamaterskih natjecanja te se nadamo da će slijedeća godina biti bolja …..ČUJEMO SE I VIDIMO  2020 GODINE.