Zagrebački savez CB radioklubova
Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb
OIB:03749861205
IBAN: HR6023400091110462715
e-mail: savez@zscb.hr
web: www.zscb.hr

Zagreb,12. 06.2024. godine

Zagrebački savez CB-radioklubova priprema održavanje radionice mladih članova članica Zagrebačkog saveza CB-radioklubova. Radionica će se održati 23. lipnja 2024. godine na Sljemenu u vremenu od 15,00 do 19,00 sati u dva dijela;

        1. Upoznavanje rada na građanskom opsegu – CB i uspostava veza;

        2. Uspostavljanje veza sa korisnicima CB-radijskih pstaja.

Uspostavljanje veza će se vršiti u vremenu od 18,00 do 19,00 sati na 27 kanalu a vrsta rada je FM.

Svi operatori koji će uspostaviti vezu sa mladim članovima članica ZSCB-a dobivaju posebnu zahvalnicu kao i polaznici radionice.

Zahtjev za dobivanje zahvalnice sa brojem uspostavljene veze potrebno je poslati na e-mail adresu  savez@zscb.hr  do 15.srpnja 2024.

Za dobivanje zahvalnice nema kotizacije, a slati će se u pdf obliku na e-mail adrese sa kojih su poslani logovi.

Molimo sve korisnike CB-radijskih postaja da podrže ovu radionicu sudjelovanjem u uspostavi veza sa mladim članovima članica ZSCB-a u cilju obstojnosti CB-a na našem pdručju.

Pružajući podršku održavanja radionice za mlade članonove, članovi članica  ZSCB-a unaprijed se zahvaljuju.

Dio troškova provođenja ovog programa sufinancirat će se sredstvima Grada Zagreba.

                                                                                             Za organizacijski odbor

                                                                                                 Predsjednik ZSCB-a

                                                                                             Josip Gulija – CB-Luna