Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje organiziraju 5. provjeru veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije pod nazivom

Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica i CBRK Trnje organiziraju 5. provjeru veza u slučaju elementarnih nepogoda sa CB-radioklubovima Hrvatske i Slovenije pod nazivom

„NEPOGODE NAS NEĆE IZNENADITI“

PROPOZICIJE PROVJERE VEZA

Provjera veza  održati će se 4. lipnja 2022 sa početkom u 19,00 sati i traje do 22,00 sata. Vrsta rada je FM i AM tokom provjera veza. Svakih 30 minuta bazne stanice to jest nositelji natjecanja uspostavljaju međusobne veze svaki puta drugi operator. Nakon održanih međusobnih veza, klubovi nastavljaju sa uspostavom veza na svojim radnim kanalima. Raspored uspostavljanja međusobnih veza slijedi na kraju propozicija.

Tokom rada u pola sata može se izmijeniti više operatora na baznoj stanici. Obratite pozornost na gore navedeno (bitno je znati s kim razgovarate).jer sa jednim ili istim operatorom tokom  natjecanja može se održati samo jedna veza bez obzira na vrstu rada.

Nositelji provjere veza javljat će se sa planinskih vrhova i to:

    1. CBRK Brezovica i CBRK Trnje planinski vrh Sljeme, radni kanal 39, a rezervni 4,

    2. CBRK Bjelovar planinski vrh Bilogora radni kanal 12 a rezervni 8

    3. RU Sloga Varaždin planinski vrh Ivanšćica radni kanal 30 a rezervni 24,

    4. CBRK Donat Zadar planinski vrh Čelavac radni kanal 27 a rezervni 3

    5. CBRK Obala Piran planinski vrh Slavnik radni kanal 21 rezervni 26

Korisnici CB radijskih postaja, sudionici provjere veza u toku trajanja mogu međusobno uspostavljati veze sa ciljem da ih što više održe.

Natjecatelji koji će sudjelovati u provjeri veza dužni su voditi dnevnik veza sa slijedećim podacima:

1. Bazna stanica (kanal 39)

2. Broj veze

3. Operator bazne stanice

4. Vrijeme

5. Vrsta rada

Operator koji će uspostavljati vezu sa baznom stanicom dužan je dati svoje podatke, pozivni znak mjesto javljanja i vrijeme. Na isti način operatori međusobno izmjenjuju podatke koji sudjeluju u provjeri veza i evidentiraju u dnevnik veza.

U kategoriji pojedinaca priznavat će se one veze koji je potvrdio onaj operator koji je potvrdio vezu to jest poslao svoj dnevnik veza, bazne stanice također će voditi dnevnik veza na temelju kojeg će se potvrđivati održane veze.

 Za ovu provjeru veza nema kotizacije a svi sudionici provjera veza dobit će zahvalnice za sudjelovanje.

Dnevnike veza potrebno je poslati  do 25. lipnja 2022. godine na adresu:

CBRK “Dubrava”

P.P. 34

10040 Zagreb

ili na email adresu  savez@zscb.hr

Cilj ove provjere veza je utvrđivanje uspostavljanja veza u slučaju elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari…) kada prestanu funkcionirati sistemi u svakodnevnom životu (telefoni, mobiteli, repetitorski rad).

Molimo Vas da se uključite u što većem broju da bi bili što spremniji u slučaju potrebe, sa željom da nikad ne dođe do većih elementarnih nepogoda i upotrebe našeg sistema veza.

Raspored uspostavljanja veza:

Redni brojNaziv klubaRadni kanalVrsta radaVrijeme uspostave veza
1.CBRK Brezovica CBRK Trnje39 – 4FM19,30 – 20,00
2.CBRK Bjelovar12 – 8FM19,00 – 19,30
3.RU Sloga30 – 24FM20,30 – 21,00
4.CBRK Donat27 – 3FM20,00 – 20,30
5.CBRK Obala21- 26FM21,00 – 21,30

Iz tabele je vidljiv vremenski raspored baznih stanica za uspostavljanje međusobnih veza. U početku bazne stanice odrade svoje međusobne veze i vračaju se na svoj kanal i nastave uspostavom veza sa ostalim učesnicima natjecanja na FM i AM po vlastitoj želji.

Početak natjecanja kreće na baznoj stanici jedan gdje će operator prozivati redom klubove ostalih baznih stanica i uspostavom veza sa članovima svake bazne stanice nakon čega se klubovi vračaju na svoj radni kanal i nastaviti sa radom. Nakon pola sata rada prozivku radi bazna stanica dva i  tako redom dok ne odrade prozivku sve bazne stanice.

U toku pola sata rada mogu vršit više izmjena svojih operatora.

Zadnjih pola sata ostaje za uspostavljanje veza po volji nositelja provjere veza.

U provjeri veza mogu sudjelovati svi korisnici CB-radijskih postaja što je i osnovni cilj provjere veza za sudjelovanje što više korisnika…

Sva prava tumačenja ovih propozicija i kontrolu provjera veza imaju komisije klubova nositelja natjecanja.

Molimo klubove da s ovim propozicijama  upoznaju svoje članove i ostale korisnike CB-radijskih postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

Podjela zahvalnica izvršit će se na CB susretu.

U nadi da ćemo se čuti u velikom broju na CB radio valovima i vidjeti na CB susretu  pozdravljamo Vas sa CB-aškim pozdravom 73 – 88  !

Dnevnici veza su u prilogu ovih propozicija.

U Zagrebu, 28. svibnja 2022.     

Povjerenstvo za provedbu provjera veza

Tajnik ZSCB-a
Josip Mužina v.r.

Predsjednik CBRK Bjelovar
Drago Pavelić v.r.

Predsjednik RU Sloga
Davorin Vitez v.r.

Natjecanje članica CBRK Dubrava„Bez nas svijeta ne bi bilo“

Natjecanje članica CBRK Dubrava
„Bez nas svijeta ne bi bilo“

Članice CBRK Dubrava održale su svoje tradicionalno natjecanje „Bez nas svijeta ne bi bilo“ 7. svinja 2022 godine sa planinskog vrha Sljeme. Natjecateljska ekipa bila je smještena u prostorijama restorana „Zlatni medvjed“.

Prije svega vrijedno je spomenuti da je inicijator ovog natjecanja bila članica kluba CB Maxi – Đurđa Ivašković sa riječima koje su upisane u srcima koje se nalaze na priznanjima:

„U SRCU SI MOM U SRCU SAM TVOM I MI ČINIMO DOM“ – MAXI.

Natjecanje se održava svake godine u mjesecu svibnju povodom obilježavanja dana majki. U natjecanju su mogli sudjelovati svi korisnici CB-radijskih postaja međutim u osvajanju nagrada sudjeluju natjecateljke koje su se osobno javljale natjecateljskoj ekipi a svi učesnici natjecanja dobitnici su pismenih priznanja. Posebno napominjemo da nagradu osvaja jedna operaterka iz kluba čiji su članovi sudjelovali u natjecanju

Natjecanje je počelo u 19,00 sati i trajalo do 23,00 sata. Operaterke su se mijenjale svakih pola sata. U vremenu od četiri sata rada uspostavljeno je 445 veza.

Članice CBRK Dubrava zahvaljuju se učesnicima natjecanja. 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU CB NATJECANJA CB RADIO KLUBA „BJELOVAR“  21. SVIBNJA 2022. god.

Poštovani CB – aši.

CB Radio klub  “BJELOVAR”  iz Bjelovara,  organizira 44  memorijalno natjecanje u  spomen na našu zaslužnu preminulu članicu CBRK Bjelovar  Zlatu Golda

Natjecanje će biti održano dana  21 SVIBNJA .2022.god.

godine s početkom u  19 sati  do  23 sati  a održati će se  sa Bilogore  – Banov Stol 346 n/m

Način rada je: prvih 15 minuta na AM, a drugih 15 min. na FM. Radni kanal je 38,  a za slučaj prevelikih smetnji je rezervni kanal je 06. Operatori se izmjenjuju svakih pola sata.

Za osvajanje diplome potrebno je ostvariti najmanje tri veze:

Prva od  19 -21 h.

Druga od  21 -22 h.

Treća od  22 – 23h.

CB operatori koji „ODRADE“OSOBNO  (molimo podebljati kod potvrda veza ) svakih pola sata i potvrde ih, sudjeluju u izvlačenju prigodnih nagrada, a za koje odradi netko drugi SAMO priznanja.

Dnevnike veza i  20,00 kn za tuzemne klubove ili 3€ za inozemne klubove, za manipulativne troškove  pošaljite najkasnije do 12.lipnja . 2022..g. na našu adresu (u nastavku)  ili izvršite na  CB noći  kada se dogovorimo gdje će biti i  kada ?

CB Radio klub Bjelovar  p.p. 78  43001 BJELOVAR

Molimo vas da obavijestite ostale CB-aše na vašem čujnom području o ovom takmičenju i da se odazovete u što većem broju.

DO SLUŠANJA NA TAKMIČENJU !     73, 88!!!

U Bjelovaru 16.05.2022.god.                    

Tajnik CB Radio kluba Bjelovar

Vera  Pavelić (CB Pegulica)

 e-mail : cbrkbj@gmail.com