Zagrebački savez CB-radioklubova (ZSCB) poziva vas u CB-radionicu za mlade, koja će se održavati u Centru tehničke kulture Dubrava, Grižanska ulica 3, tijekom 2014. godine.

Radionica je, kako joj samo ime kaže, namijenjena učenicima viših razreda (6.-8.) osnovne škole neovisno o tome jesu li ili nisu članovi kluba mladih tehničara. Ona ne zahtijeva predznanja koja nisu dostupna učenicima 6. razreda i kao način rada omogućuje vam stjecanje znanja i umijeća iz elektrotehnike, elektronike i radiotehnike važnih u nastavku školovanja i u životu. Po završetku ove moći ćete upisati novu radionicu za one koji žele znati više i bolje. Iznimno se mogu prijaviti i učenici 5. razreda. Broj polaznika radionice je zbog zbog obveznog praktičnog rada ograničen i ne može biti veći od 14.

Ovo je nakon duljeg prekida prva CB-radionica za mlade u Zagrebu. Zato vam pružamo nešto podrobnije informacija o CB-radiju kao radio službi (CB-komunikaciji) i CB-radioamaterizmu, programu i načinu rada u radionici.


UVOD

CB (si-bi) je kratica engleskog pojma Citizen’s Band a znači građanski opseg (građanski pojas) koji u čitavu spektru radiovalova neka država, bez posebnih tehničkih i drugih ograničenja, namjenjuje građanima (javnosti) za slobodno komuniciranje.

CB-radio je radio služba koju mogu koristiti građani obadva spola svih uzrasta, obrazovanja i zanimanja za komunikaciju s drugim ljudima u svagdašnjem životu, ili u gospodarske svrhe, ili za opće dobro (informiranje, pomoć, humanitarne akcije itd.), s tim što CB istodobno onome tko se njime bavi omogućuje stjecanje i razvoj novih znanja, sposobnosti i umijeća, te samopotvrđivanje.

CB svakome tko ga odgovorno i savjesno koristi može pružiti mnogo. Prvo, on omogućuje stalnu vezu između članova obitelji, kontakt s drugim ljudima, stvaranje i njegovanje prijateljstava i druženje (u CB-klubovima i drugdje) odnosno obogaćivanje društvenog života. Ostarjelim, nemoćnim osobama i tjelesnim invalidima CB je životno važna veza s vanjskim svijetom, jer je jednostavan i besplatan (ne zahtijeva posebna umijeća, ni pisanje pisma, ni korištenje telefona ili mobitela). Umrežavanje (wireless) i uporaba posebnih paketa te su mogućnosti bitno povećali.

Drugo, brojne su praktične namjene CB-a. Od pružanja informacija o prometu, preko pomoći u žurnim i kriznim slučajevima (hitna medicinska pomoć, pomoć unesrećenim u požaru, poplavi, potresu, tehnološkoj i drugim katastrofama), do upravljanja transportom, prijenosom električne energije dalekovodima itd., te pružanja  važnih informacija i pomoći poljoprivrednicima, ribarima, lovcima, planinarima, izletnicima i svima ostalima koji na drugi način ne mogu uspostaviti kontakt.

Treće, važna je humana misija CB-a: obavještavanjem policije, hitne pomoći, vatrogasaca i drugih službi u velikim požarima na otvorenom i nepristupačnom terenu, prilikom prometnih nesreća izvan naselja gdje se na drugi način ne može uputiti poziv za pomoć CB-korisnici nesebično pomažu u spašavanju ljudskih života, prirodnih, gospodarskih i kulturnih dobara.

I u svemu tome je korištenje CB-radija praktički besplatno i vremenski neograničeno. Jedini trošak čine nabavka CB-radiouređaja i godišnja naknada za korištenje radiospektra. Međutim, komunikacija je javna te razgovor mogu slušati (i u njega se uključiti) svi ostali CB-korisnici u dometu radiovalova. To ima svoje mane, ali i prednosti po čemu je CB specifičan. Osim toga, za korištenje CB-radiopostaje ne traži se polaganje radioamaterskog ispita.

Naposljetku, bavljenje CB-om je najrašireniji tehnički hobi naglašenih posebnosti kakve nema ni jedno drugo područje tehničke kulture. Masovnost je od njega ne samo načinila stil života, nego je on primjer koji u punom smislu omogućuje razlikovanje onoga što je u tehničkoj kulturi profesija i proširenje bavljenja profesijom na slobodno vrijeme od amaterizma i hobija kakvim se potvrđuje CB. U tom dijelu CB-radioamaterizam izazovno je područje svakom radiokonstruktoru bez obzira radilo se o gradnji antena, razvitku tehničke osnovice CB-a ili umrežavanju s internetom i drugim tehnologijama. A izazovi su i brojni i veliki.

Ciljevi početničke CB-radionice za mlade


ZSCB ovom radionicom pruža mladima prigodu za prve korake u CB-radioamaterizmu, i to kako bi usvojili osnovno znanje za uspješnu radioamatersku misiju i zavoljeli ovaj koristan i zanimljiv hobi.

Glavni su nam ciljevi:

•    okupiti vas i zainteresirati za rad na građanskom opsegu, posebice za radiokonstruktorstvo;
•    omogućiti vam stjecanje osnovnog znanja i umijeća iz CB-radioamaterizma za daljnji napredak;
•    pružiti vam korisne tehnike i sadržaje kojima ćete ispuniti svoje slobodno vrijeme i na temelju kojih ćete razvijati svoj interes za bavljenje radioamaterizmom;
•    izvesti s vama program primjeren vašim sposobnostima, predznanju i sklonostima a čijim ćete svladavanjem stjecati radne navike, potrebu za učenjem i usavršavanjem.

Kako bismo to postigli osigurat ćemo vam:

•    kompetentne voditelje osposobljene za timski rad odnosno suradničko svladavanje programa;
•    prikladne uvjete rada, a naročito opremu i materijal;
•    dobre izvore znanja;
•    izvedbu programa putem vašeg neposrednog i aktivnog bavljenja sadržajima primjereno vašim mogućnostima jao učenika osnovne škole.

Program početničke CB-radionice za mlade


Radionica je uvodna i svojevrstan način testiranja pristupa izvanškolskom radu sa učenicima viših razreda osnovne škole uključenih u klubove i/ili centre tehničke kulture. Zbog toga njezin program obuhvaća samo pet tema (tri teme) u ukupnom trajanju od 15 (10) školskih sati. Obrada svih tema, osim prve, u sve tri inačice programa podrazumijeva neposredno praktično sudjelovanje polaznika radionice u rješavanju i izvedbi konkretnih zadataka pod vodstvom voditelja.

Prva inačica: Pet tema u sveukupnom trajanju 15 školskih sati


1.    Što je CB? (razvoj i značaj u životu i radu) – dva školska sata (profesor Antun Petak)

2.    CB-radiokomunikacija (CB-oprema, rad sa CB-radiopostajom i kontrola SWR, način komunikacije-razgovaranja i kodeks ponašanja, zaštita radijskih frekvencija namijenjenih građanstvu, uređenje i praćenje (monitoring) CB-radiokomunikacija, potvrđivanje veza QSL karticom) – tri školska sata (profesor Antun Petak, Stjepan Romek iz Bjelovara ili Davor Klajn iz Križa i Josip Mužina, ing.)

3.    Digitalno komuniciranje uporabom suvremene informatičke i komunikacijske opreme i programa: paketradio, ECHO link, E-QSO, SKYPE komunikacija, IRC program, wireless komunikacija putem računala, povezivanje CB-korisnika WI-FI komunikacija u jednu mrežu itd. (odgovor na izazove suvremenih komunikacijskih tehnologija i sredstava) – dva školska sata (Dražen Toplak, dipl. ing. rač. iz Varaždina)

4.    Uvod u CB-radiokonstruktorstvo 1: izrada i samogradnja antena – četiri školska sata (Miljenko Farkaš iz Varaždina)

5.    Uvod u CB-radiokonstruktorstvo 2: samogradnja CB-radioprimopredajnika (izrada CB-radiopostaje »Atom 3« i ispravljača za CB radijsku postaju) – četiri školska sata (Josip Gulija, radiotehničar iz Bedekovčine).

Druga inačica: Tri teme u sveukupnom trajanju 10 školskih sati


1.    Što je CB? (razvoj i značaj u životu i radu) – dva školska sata (profesor Antun Petak)

2.    CB-radiokomunikacija (CB-oprema, rad sa CB-radiopostajom i kontrola SWR, način komunikacije-razgovaranja i kodeks ponašanja, zaštita radijskih frekvencija namijenjenih građanstvu, uređenje i praćenje (monitoring) CB-radiokomunikacija, potvrđivanje veza QSL karticom) – četiri školska sata (profesor Antun Petak, Stjepan Romek iz Bjelovara ili Davor Klajn iz Križa i Josip Mužina, ing.)

3.    Digitalno komuniciranje uporabom suvremene informatičke i komunikacijske opreme i programa: paketradio, ECHO link, E-QSO, SKYPE komunikacija, IRC program, wireless komunikacija putem računala, povezivanje CB-korisnika WI-FI komunikacija u jednu mrežu itd. (odgovor na izazove suvremenih komunikacijskih tehnologija i sredstava) – četiri školska sata (Dražen Toplak, dipl. ing. rač. iz Varaždina)


Treća inačica: Tri teme u sveukupnom trajanju 10 školskih sati


1.    Što je CB? (razvoj i značaj u životu i radu) – dva školska sata (profesor Antun Petak)

2.    CB-radiokomunikacija (CB-oprema, rad sa CB-radiopostajom i kontrola SWR, način komunikacije-razgovaranja i kodeks ponašanja, zaštita radijskih frekvencija namijenjenih građanstvu, uređenje i praćenje (monitoring) CB-radiokomunikacija, potvrđivanje veza QSL karticom) – tri školska sata (profesor Antun Petak, Stjepan Romek iz Bjelovara ili Davor Klajn iz Križa i Josip Mužina, ing.)

3.    Uvod u CB-radiokonstruktorstvo 2: samogradnja CB-radioprimopredajnika (izrada CB-radiopostaje »Atom 3« i ispravljača za CB radijsku postaju) – četiri školska sata (Josip Gulija, radiotehničar iz Poznanovca).

Mjesto održavanja i trajanje radionice


Radionica se održava u prostorijama i neposrednoj okolici Centra za tehničku kulturu Dubrava, Grižanska ulica 3, a traje četiri radna dana.

Praktični dio komunikacije u slučaju povoljnih vremenskih prilika izvest će se na Sljemenu što bi omogućilo uspostavljanje veza na većim udaljenostima.


Dragi učenici,
Rado vas očekujemo. Dobro došli!