Zapisnik sa sastanka članica samostalne udruge CB-radioklubova Hrvatske 09.04.2022.

Zapisnik sa sastanka članica samostalne udruge CB-radioklubova Hrvatske 09.04.2022.

Zagrebački savez CB-radioklubova bio je domaćin sastanka predstavnika članica samostalne udruge CB-radioklubova Hrvatske koji je održan 09. travnja 2022 godine u Centru tehničke kulture Dubrava. Prisutni su bili članovii CBRK Bjelovar, CBRK Križ, CBRK Donat, CBRK Brezovica, CBRK Dubrava, CBRK Trnje.

Sastanak se odvijao kroz pet planiranih točaka dnevnog reda.

– analiza održanih natjecanja u 2020 i 2021 godini i održanog CB susreta;

   Kroz diskusiju svih prisutnih utvrđeno je da u navedenim godinama nisu održana sva planirana natjecanja posebno u 2020 godini a razlozi su bili pandemija u Hrvatskoj. Natjecanja koja su održana bila su kvalitetna i odličnim odazivom korisnika CB radijskih postaja bez obzira na pandemiju. Organizator CB susreta je bio CB radioklub Dubrava koji je održan povodom obilježavanja 40 obljetnice postojanja kluba a održan je 23. listopada 2021. Susret je održan na novi način prilagođen uvjetovan pandemijom. Prisutno je bilo 50 učesnika održanih natjecanja kojima su podijeljene nagrade sa natjecanja CBRK Bjelovar, CBRK Križ, CBRK Donat, CBRK Brezovica, CBRK Dubrava, CBRK Trnje i RU Sloga.Sa podjelom nagrada i novim načinom CB susreta bili su svi posebno zadovoljni posebno iz razloga što je bilo dovoljno vremena za međusobno druženje.

– provođenje daljnjih natjecanja;

     Pod ovom točko razmatrao se prijedlog RU Sloga koji je iznesen na sastanku za vrijeme održavanja CB susreta da se natjecanja ne odvijaju sa amplitudnom modulacijom – AM već samo sa frekventnom modulacijom – FM. U diskusiji sudjelovali su svi prisutni koji su iznijeli da se ne slažu sa prijedlogom već da se natjecanja održavaju po istim pravilima kao i do sada u cilju opstojnosti CB-a u Hrvatskoj.

– prijedlog provođenja natjecanja u 2022 godini;

Prisutnima je bio pripremljen prijedlog provođenja planiranih natjecanja. Sa prijedlogom su prisutni bili zadovoljni  ali sa jednom dopunom da se u jednom danu održavaju dva natjecanja a ne jedno kao prijašnjih godina radi smanjenja financijskih troškova. Prijedlog je usvojen a dano je klubovima da se sami dogovore o provođenju dvaju natjecanja. Donijeta je odluka da se plan provođenja natjecanja ne objavi, već je samo na znanju klubovima koji su dužni osam dana prije održavanja natjecanja objaviti propozicije.

– održavanje 5. provjere veza „Nepogode nas neće iznenaditi;

    Nositelj provjere veza „Nepogode nas neće iznenaditi„ Zagrebački savez CB-radioklubova nije zadovoljni sa provođenjem dogovorenog načina provođenja provjere veza. Svi smo bili za to da se osmisli nešto novo. Prijedlog je bio za provođenje provjere veza na veće udaljenosti u slučaju potrebe što su svi prihvatili. Problem je nastao u vođenju dnevnika veza baznih stanica. Dnevnik veza je jedini dokaz za odrađeni planirani program kao i dokaz na koje udaljenosti možemo odraditi veze u slučaju potrebe. Iz tih razloga svi smo prihvatili provjeru veza kao dokaz da klub odrađuje programe koji bi mogli biti dokaz u slučaju potrebe posebno u slučaju elementarnih nepogoda. Prisutnima je bilo prikazano vođenje dnevnika veza baznih stanica iz 2020 godine kao dokaz na koji način nositelji baznih stanica vode evidenciju učesnika provjere veza. U raspravi su sudjelovali svi prisutni nakon čega su donijeli odluku da se ide i dalje sa provjerom veza a klub koji ne želi poštivati dogovoreni program neka se izjasni.

– održavanje CB susreta za podjelu nagrada učesnicima natjecanja;

     Na sastanku održanom za vrijeme održavanja CB susreta u Dugom Selu od 23. listopada 2021 prisutni su dobili na znanje za održavanje CB susreta u 2022 godine povodom obilježavanja obljetnice kluba. Međutim do održavanja ovog sastanka prijedlog nije potvrđen pisanim putem. U raspravi su sudjelovali svi prisutni i donijeli odluku da ukoliko se nitko ne javi za održavanje CB susreta da nakon održanih natjecanja će se dogovoriti o organizatoru CB susreta jer sudionici natjecanja moraju dobiti svoja priznanja.