Hakom pravilnik

UVOD 

Radiofrekvencijski spektar u Republici Hrvatskoj upotrebljava se na temelju pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, osim u slučaju iz članka 86. Zakona, koji se odnosi na Oružane snage Republike Hrvatske, policiju, sigurnosno-obavještajne agencije, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje te hitne službe.

Za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra potrebno je HAKOM-u podnijeti zahtjev sukladno propisanim postupcima dok na temelju opće dozvole svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa bez podnošenja zahtjeva i bez pribavljanja dodatnog odobrenja.

HAKOM izdaje opću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u slučaju zanemarive opasnosti od smetnja ili u usklađenim radiofrekvencijskim pojasevima, a osobito u svrhu provedbe odgovarajućih odluka i preporuka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i njezinih tijela, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj. 

UPORABA CB RADIJSKIH POSTAJA 

Odlukom ECC/DEC/(11)03 postavljeni su uvjeti za harmoniziranu uporabu CB radijskih postaja, pod čime se podrazumijeva slobodni promet i uporaba CB radijskih postaja te izuzimanje od izdavanja pojedinačne dozvole za njihovu uporabu.

Temeljem Odluke ECC/DEC/(11)03 i ETSI EN 300433 standarda, HAKOM je izdao opću dozvolu broj OD-134 koja je objavljena na HAKOM-ovoj internetskoj stranici.

Navedenom odlukom i standardom određene su tehničke značajke CB radijskih postaja i to osobito:

  • određeno frekvencijsko područje 26.960-27.410 MHz (10 kHz raster), osim kanala na centralnim frekvencijama 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz i 27.195 MHz,
  • maksimalna efektivna izračena snaga 4 W za kutnu modulaciju (FM), 4 W za modulaciju s dva bočna pojasa (AM-DSB) i 12 W (vršna snaga ovojnice – PEP) za modulaciju s jednim bočnim pojasom (AM-SSB),
  • CB radijska postaja je namijenjena za govornu komunikaciju.

Temeljem opće dozvole broj OD-134, svaka pravna i fizička osoba može upotrebljavati CB radijsku postaju na području Republike Hrvatske bez podnošenja zahtjeva HAKOM-u i prijave podataka o CB radijskim postajama.

CB briljantno simbolizira dragocjenost slobode čovjeka pojedinca i presudnu ulogu jednostavnosti tehničkog izuma za širinu njegove primjene.

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14

Mob:  (+385) 99 83 66 998

OIB: 03749861205

IBAN: HR6023400091110462715

Email: savez@zscb.hr

O nama

Građanski opseg - uobičajeno zvan CB, civilni band i građanski (javni) pojas - jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije putem radio valova.