Zagrebački savez CB-radioklubova skraćeno izvješće za 2020. godinu

Zagrebački savez CB-radioklubova skraćeno izvješće za 2020. godinu

Zagrebački savez CB-radioklubova

Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica, CBRK Dubrava i CBRK Trnje svoje aktivnosti odradili su prema Programu za 2020, koje su jednim dijelom provedene u klupskim prostorijama a ostali dio na Sljemenu.
Zbog pandemije i epidemioloških mjera članice saveza odrađivale su zajednički natjecanja, formirajući ekipu od pet članova članica saveza za provođenje programa, zbog određenog broja putnika u prijevozu kombijem.
Prioritetan zadatak Saveza i njegovih članica u 2020 godini bio je održavanje radionica za mlade članove članica Saveza o radu na građanskom opsegu – CB. Od početka godine nastavljeno je sa održavanjem radionica u CTK Dubrava za djecu koje su sudjelovale u programima centra. Međutim, planirani kontinuitet održavanja radionica pojavom pandemije bio je znatno smanjen. Slijedeća radionica održana krajem mjeseca lipnja sa djecom iz Osnovne škole Mato Lovrak, kojima se priključilo 15 djece iz Osnovne škole Marije Jurić Zagorke i Osnovne škole Ante Starčević. Tokom jesenskog dijela održavane su radionice sa manjim brojem učesnika pridržavajući se epidemioloških mjera.
Savez je 8. srpnja 2020. sudjelovao u ljetnoj školi tehničkih vještina u Novom Vinodolskom koje je organizirala Zagrebačka zajednica tehničke kulture. U održanoj radionici po prvi put je prezentiran rad uređaja koji je izrađen za potrebe u slučaju elementarnih nepogoda, a u radionici je sudjelovalo 22 djece.
Radionica za ostale članove članica saveza održana je 11 srpnja 2020. u klupskim prostorijama u Grižansko3 na kojoj su sudionici radionice upoznati sa novoizrađenim uređajem kao sa ostalom novom opremom. Ova radionica služila je kao priprema za održavanje provjera veza „Nepogode nas neće iznenaditi“ jer će se održavati na otvorenom prostoru korištenjem šatora i elektroagregata.
CBRK Brezovica i CBRK Trnje bili su nositelji provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda, „Nepogode nas neće iznenaditi“ uz podršku članova CBRK Dubrava. Provjera veza nije bila natjecateljskog karaktera već provjera veza na što veće udaljenosti. Bazna stanica na Sljemenu radila je na otvorenom prostoru korištenjem šatora i agregata i lošim vremenskim uvjetima. U provjeri veza sudjelovalo je 12 mladeži i 65 korisnika CB radijskih postaja. Uz članice Saveza nositelji natjecanja bili su još CBRK Bjelovar, CBRK Donat, CBRK Primorje, CBRK Križ, CBRK Šubićevac i CBRK Obala Piran, Bazna stanica na Sljemenu na kojoj su se javljali članovi CBRK Brezovica i CBRK Trnje uspostavili su 103 veze.
CB radioklub Dubrava odradio je svoje tradicionalno 39. natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova u kojoj je sudjelovalo 83 natjecatelja od čega 19 mladih CB operatora te 6 klubova.
Članice Saveza sudjelovale su na natjecanjima koje su organizirali klubovi u Hrvatskoj i Sloveniji: CBRK Križ iz Križa, CBRK Donat Zadra, CBRK Obala Piran. Zbog pandemije i vremenskih uvjeta mnogi CB-radioklubovi nisu održali natjecanja.
Savez je sudjelovao u danima tehničke kulture koju je organizirala Zagrebačka zajednica tehničke kulture u kulturnom centru Dubrava 17. listopada 2020. Prezentaciju rada na građanskom opsegu odradila su četiri člana članica Saveza.
Na kraju vrijedno je spomenuti konstruktorsku sekciju CBRK Dubrava koja je izradila uređaj za potrebe u slučaju elementarnih nepogoda koji ima vlastito napajanje a dopunjava po potrebi. Ujedno će biti idealan za održavanje radionica na otvorenom prostoru.

OBAVIJEST O PODJELI NAGRADA I PRIZNANJA NATJECANJA CB-OPERATORA I CB-RADIOKLUBOVA U 2020. GODINI

U mjesecu veljači 2020. godine, na sastanku predstavnika CB-radioklubova Hrvatske koji je organizirao Zagrebački savez CB radioklubova usvojen je program provođenja natjecanja CB-operatora i CB-radioklubova u 2020. godini. Ujedno je dogovoreno održavanje CB susreta u mjesecu listopadu u organizaciji Zagrebačkog saveza CB radioklubova povodom obilježavanja 10. obljetnice Saveza i dviju članica.
Međutim, vrlo brzo Hrvatsku je zahvatila pandemija koja traje i dan danas. Pandemija koja je onemogućila mnoge klubove da sprovedu svoje programe to jest održe natjecanja. Iz istih razloga Zagrebački savez CB radiklubova nije organizirao CB susret. Bilo je raznih prijedlog i upita o održavanju susreta i podjeli nagrada. Savez je ostao pri poštivanju predloženih mjera stožera Civilne zaštite o okupljanju većeg broja građana.
Zagrebački savez CB radioklubova predlaže da se nagrade sa održanih natjecanja u 2020. godini, podijele u 2021. godini u mjesecu listopadu prilikom obilježavanja 40. obljetnice postojanja CB-radiokluba Dubrava koja će se održati pod nazivom „40. godina s Vama“ , kako bi poštovali dugogodišnju tradiciju CB-a o podjeli nagrada i priznanja sa održanih natjecanja CB-operatora i CB-radioklubova uz zajedničko druženje učesnika natjecanja, sa nadom da će ova pandemija prestati.

Ovaj prijedlog podržava i CBRK Križ.

Ujedno koristim priliku da prilikom slanja e-mail pošte šaljete na e-mail ZSCB-a savez@zscb.hr te posjetite našu web stranicu www.zscb.hr

Tajnik ZSCB-a
Josip Mužina

IX. Dani tehničke kulture Grada Zagreba

IX. Dani tehničke kulture Grada Zagreba

Zagrebačka zajednica tehničke kulture tradicionalno po IX. put organizirala je Dane tehničke kulture, program od posebnog interesa Grada Zagreba, koji su održani 17. listopada 2020. u Narodnom sveučilištu Dubrava. U provođenju programa sudjelovale su članice Zajednice među kojima i Zagrebački savez CB radioklubova sa svojim članicama. Izložena je sva oprema koju članice posjeduju, među kojima i oprema za rad sa mladim CB operatorima. Zbog pandemije oprema je bila izložena na otvorenom prostoru kod ulaza u izložbeni prostor. Međutim, među opremom je bio i uređaj koju je izradio voditelj konstruktorske sekcije Josip Gulija – CB Luna, a idejni prijedlog izradio je Josip Mužina – CB Đekica. Uređaj je izrađen za potrebe u slučaju elementarnih nepogoda kada se ostaje bez električne energije, jer uređaj ima svoje napajanje te se mogu pratiti vijesti radijskih postaja i primanje poruka na građanskom opsegu – CB od mobilnih ili ručnih CB radijski postaja – Voki Toki. Izvršena je prezentacija uređaja posjetiteljima izložbe. Ujedno je Josip Mužina izvršio prezentaciju preko radio Sljemena, jedan od trojice koji su prezentirali održavanje dana tehničke kulture.
U prezentaciji rada članica ZSCB-a sudjelovali su predsjednik Zlatko Ribarić, tajnik Josip Mužina članica CBRK Dubrava Vera Tomić i učiteljica Osnovne škole Mate Lovraka gospođa Ružica Mijatović voditeljica mladeži koji nisu mogli prisustvovati zbog pandemije, a izvršene su pripreme za sudjelovanje u Danima tehničke kulture i pribavljen reklamni materijal za mladež.

Izvještaj sa 39. natjecanja CBRK Dubrava

Izvještaj sa 39. natjecanja CBRK Dubrava

CB radioklub Dubrava održao je svoje 39. natjecanje CB radioperatora i CB radioklubova s međunarodnim sudjelovanjem. Natjecanje je održano pod nazivom „Dubrava 2020“ 10. listopada 2020 sa planinskog vrha Sljeme u vremenu 19,00 do 23,00 sata. Prema propozicijama natjecanja sudionici natjecanja mogli su sudjelovati u slijedećim kategorijama: mladi učesnici, kategorija pojedinaca, kategorija CB radioklubova, inozemni CB radioklub i najdalja veza. Tokom natjecanja učesnici natjecanja mogli su uspostaviti 8 veza za osvajanje nagrada i priznanja. Za osvajanje učesnićkog priznanja dovoljno je bilo odraditi 3 veze. Operatori su se mijenjali svakih pola sata.
Za četiri sata rada uspostavljeno je 360 veza čime smo zadovoljni u kakovim uvjetima je održano natjecanje.

39. natjecanje CB-operatora, CB-radioklubova, CB-sekcija i ostalih korisnika CB radijskih postaja s međunarodnim sudjelovanjem “DUBRAVA 2020”

39. natjecanje CB-operatora, CB-radioklubova, CB-sekcija i ostalih korisnika CB radijskih postaja s međunarodnim sudjelovanjem “DUBRAVA 2020”

Zagreb, 30. rujna .2020 godine

Predmet: PROPOZICIJE  NATJECANJA CB RADIOKLUBOVA I CB OPERATORA

                “DUBRAVA 2020”

    CB-radioklub “Dubrava”  organizira 39. natjecanje CB-operatora, CB-radioklubova, CB-sekcija i ostalih korisnika CB radijskih postaja s međunarodnim sudjelovanjem. Natjecanje pod radnim nazivom “Dubrava 2020” započinje 10. listopada 2020. u 19;00 sati i traje do 23;00 sata.

    Natjecanje će se održavati sa planinskog vrha Sljeme . Radni kanal je 6. a rezerni 38. Prvih 15 minuta koristi se AM  drugih 15 minuta FM i svejedno je na kojoj će se vrsti operatori javljati. Operatori će se mijenjati svakih pola sata tako da sudionici  natjecanja mogu održati 8 veza.

Natjecanje će se održati u 3 kategorije:

1.kategorija A

  Mladi učesnici natjecanja u dobi od 5 do 15 godina uz  priznanje osvajaju nagradu,

a  nagradit će se i  klub sa najviše učesnika mladih članova kluba.. Ova kategorija je zasebna i bodovi se ne zbrajaju u ostale kategorije.

2.kategorija B

     Kategorija pojedinaca u kojoj može sudjelovati svaki korisnik CB radijske postaje osobno s ciljem da sakupi što više bodova. (Svaka veza donosi jedan bod). Operatori koji održe svih osam veza sudjeluju u osvajanju nagrada (odnosno prikupe osam bodova).

Za  osvajanje nagrada neće se priznati veze u paketu (traženje brojeva), a veze putem mobitela se ne dozvoljavaju.

 3.kategorija C

    Kategorija CB-radioklubova i CB-sekcija gdje je svaki sudionik u kategoriji pojedinaca prilikom slanja dnevnika veza dužan navesti kojeg je kluba član. Zbrajanjem bodova osvojenih u kategoriji pojedinaca prva tri kluba čiji operatori sakupe najviše bodova primit će nagrade.

 Posebno će se nagraditi inozemni klub.

   Nagrađuju se slijedeća kategorija sudionika iz Hrvatske:

      A : najdalja veza.

Organizator natjecanja ne sudjeluje u kategoriji klubova i sekcija.

Natjecatelji koji ne žele ostvariti sve veze a žele primiti priznanje trebaju ostvariti 3 veze.

Za podmirenje troškova sudionici natjecanja dužni su poslati 20,00 kuna (za operatore izvan Hrvatske 3 eura) zajedno sa dnevnikom veza na adresu:

CB-radioklub “Dubrava”

P.P. 34

10040 Zagreb

najkasnije do 2.listopada 2020. godine. Vrijedi žig pošte.

Uplata se može izvršiti i na Iban broj Kluba.

Dnevnike veza možete slati na email adresu; savez@zscb.hr

Obrazac dnevnika veza kao i propozicije natjecanja možete naći na web stranici www.zscb.hr

Sva prava  tumačenja ovih propozicija i kontrolu takmičenja ima natjecateljska komisija kluba.

Molimo klubove da s ovim propozicijama upoznaju svoje članove  i ostale korisnike CB-postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

S obzirom da je Zagrebački savez CB radioklubova planirao održati CB susret povodom obilježavanja 10. obljetnice postojanja, zbog pandemije za sada se ne planira održavanje CB susreta. Ukoliko dođe do poboljšanja situacije o održavanju CB-susreta bit ćete obaviješteni na vrijeme.

Uz želju da se u što većem broju čujemo na CB radio valovima primite CB pozdrave.

7 – 3,       8 – 8 ! ! ! !

Dio troškova provođenja ovog programa sufinancirat će se sredstvima Grada Zagreba.  

                                                                                            

 Za organizacijski odbor

Predsjednik kluba

 Josip Mužina – CB-Đekica