Zagrebački savez CB-radioklubova održao je radionicu u “20 Ljetnoj školi tehničkih vještina 2019” 2. srpnja 2019, prema prijavljenom programu od 3. svibnja 2019.

Predavanje o CB-radioamaterizmu održano je u dva dijela, u jutarnjem i popodnevnom terminu kako je planirano.

U jutarnjem dijelu održano je predavanje o radu na građanskom opsegu. Zatim su sudionici upoznati sa opremom koja je potrebna za uspostavljanje veza na građanskom-CB, i načinom uspostave veza, provizornim postavljanjem opreme za rad. Zatim su podijeljene ručne CB-radijske postaje PMR (voki-toki) na raspolaganje sudionicima radionice da sami pokušaju uspostaviti vezu međusobno, tako da dobiju što više saznanja o radu na  građanskom opsegu –CB. Na kraju teoretskog dijela, sudionicima su prikazane snimke, Ljetne škole tehničkih vještina 2018, i Zimske škole tehničkih vještina 2019, iz kojih je bilo vidljivo da je pojedincima ovom bila treća škola tehničkih vještina. Sudionicma ljetne škole bili su na raspolaganju razni reklamni materijali.

U popodnevnom dijelu na terasi bila je postavljena  stacionarna oprema kakova se koristi za uspsostavljanje veza kao natjecanjima kako bi se polaznicima radionice prikazao rad sa CB radijskom opremom  na građanskom opremom što su mogli sami isprobati. Ponovno su podijeljene ručne CB-radijske postaje (voki-toki) da pokušaju uspostavljati međusobno veze na otvorenom prostoru po osobnoj volji.

Sudionici radionice imali su dvije mogućnosti uspostave veza; na građanskom opsegu CB za što je bila na raspolaganju CB-radijska posta i ručna radijska postaja (voki toki), te uspostava veza pomoću PMR- voki-toki kojih su imali na raspolaganju tri para.

Za radionicu je korišteno; prijenosno računalo, projektor, ručne radijske postaje, stacionarna oprema (antena, ispravljać, radijska postaja), reklamni material, razni video snimci.

Radionicu su odradili članovi CBRK Dubrava Josip Gulija, Josip Mužina i Valentina Gulija.