Odlukom ECC/DEC/(11)03 postavljeni su uvjeti za harmoniziranu uporabu CB radijskih postaja, pod čime se podrazumijeva slobodni promet i uporaba CB radijskih postaja te izuzimanje od izdavanja pojedinačne dozvole za njihovu uporabu.

Temeljem Odluke ECC/DEC/(11)03 i ETSI EN 300433 standarda, HAKOM je izdao opću dozvolu broj OD-134 koja je objavljena na HAKOM-ovoj internetskoj stranici.

Navedenom odlukom i standardom određene su tehničke značajke CB radijskih postaja i to osobito:
•    Određeno frekvencijsko područje 26.960-27.410 MHz (10 kHz raster), osim kanala na centralnim frekvencijama 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz i  27.195 MHz,
•    Maksimalna efektivna izračena snaga 4W za kutnu modulaciju (FM), 4 W za modulaciju s dva bočna pojasa (AM-DSB) i 12 W (vršna snaga ovojnice – PEP) za modulaciju s jednim bočnim pojasom (AM-DSB),
•    CB radijska postaja je namijenjena za govornu komunikaciju.

Temeljem opće dozvole broj OD-134, svaka pravna i fizička osoba može upotrebljavali CB radijsku postaju na području Republike Hrvatske bez podnošenja zahtjeva HAKOM-u i prijave podataka o CB radijskim postajama.