Zagrebački savez CB-radioklubova

Zagrebački savez CB-radioklubova sa svojim članicama CBRK Brezovica, CBRK Dubrava i CBRK Trnje svoje aktivnosti odradili su prema Programu za 2020, koje su jednim dijelom provedene u klupskim prostorijama a ostali dio na Sljemenu.
Zbog pandemije i epidemioloških mjera članice saveza odrađivale su zajednički natjecanja, formirajući ekipu od pet članova članica saveza za provođenje programa, zbog određenog broja putnika u prijevozu kombijem.
Prioritetan zadatak Saveza i njegovih članica u 2020 godini bio je održavanje radionica za mlade članove članica Saveza o radu na građanskom opsegu – CB. Od početka godine nastavljeno je sa održavanjem radionica u CTK Dubrava za djecu koje su sudjelovale u programima centra. Međutim, planirani kontinuitet održavanja radionica pojavom pandemije bio je znatno smanjen. Slijedeća radionica održana krajem mjeseca lipnja sa djecom iz Osnovne škole Mato Lovrak, kojima se priključilo 15 djece iz Osnovne škole Marije Jurić Zagorke i Osnovne škole Ante Starčević. Tokom jesenskog dijela održavane su radionice sa manjim brojem učesnika pridržavajući se epidemioloških mjera.
Savez je 8. srpnja 2020. sudjelovao u ljetnoj školi tehničkih vještina u Novom Vinodolskom koje je organizirala Zagrebačka zajednica tehničke kulture. U održanoj radionici po prvi put je prezentiran rad uređaja koji je izrađen za potrebe u slučaju elementarnih nepogoda, a u radionici je sudjelovalo 22 djece.
Radionica za ostale članove članica saveza održana je 11 srpnja 2020. u klupskim prostorijama u Grižansko3 na kojoj su sudionici radionice upoznati sa novoizrađenim uređajem kao sa ostalom novom opremom. Ova radionica služila je kao priprema za održavanje provjera veza „Nepogode nas neće iznenaditi“ jer će se održavati na otvorenom prostoru korištenjem šatora i elektroagregata.
CBRK Brezovica i CBRK Trnje bili su nositelji provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda, „Nepogode nas neće iznenaditi“ uz podršku članova CBRK Dubrava. Provjera veza nije bila natjecateljskog karaktera već provjera veza na što veće udaljenosti. Bazna stanica na Sljemenu radila je na otvorenom prostoru korištenjem šatora i agregata i lošim vremenskim uvjetima. U provjeri veza sudjelovalo je 12 mladeži i 65 korisnika CB radijskih postaja. Uz članice Saveza nositelji natjecanja bili su još CBRK Bjelovar, CBRK Donat, CBRK Primorje, CBRK Križ, CBRK Šubićevac i CBRK Obala Piran, Bazna stanica na Sljemenu na kojoj su se javljali članovi CBRK Brezovica i CBRK Trnje uspostavili su 103 veze.
CB radioklub Dubrava odradio je svoje tradicionalno 39. natjecanje CB-operatora i CB-radioklubova u kojoj je sudjelovalo 83 natjecatelja od čega 19 mladih CB operatora te 6 klubova.
Članice Saveza sudjelovale su na natjecanjima koje su organizirali klubovi u Hrvatskoj i Sloveniji: CBRK Križ iz Križa, CBRK Donat Zadra, CBRK Obala Piran. Zbog pandemije i vremenskih uvjeta mnogi CB-radioklubovi nisu održali natjecanja.
Savez je sudjelovao u danima tehničke kulture koju je organizirala Zagrebačka zajednica tehničke kulture u kulturnom centru Dubrava 17. listopada 2020. Prezentaciju rada na građanskom opsegu odradila su četiri člana članica Saveza.
Na kraju vrijedno je spomenuti konstruktorsku sekciju CBRK Dubrava koja je izradila uređaj za potrebe u slučaju elementarnih nepogoda koji ima vlastito napajanje a dopunjava po potrebi. Ujedno će biti idealan za održavanje radionica na otvorenom prostoru.