sms: 0915190591

IBAN:HR7824070001100044415  OTP D.D. ZADAR

U Zadru, dne 31. kolovoza 2020. godine  

OBAVIJEST  O  ODRŽAVANJU  CB  TAKMIČENJA

sa Velebita, vrh ČELAVAC

                  Obavještavamo  cb  radioklubove  i  sve cb  operatere  da će   cb  radioklub  “DONAT”  iz  Zadra  održati  svoj  ljetni cb  kontest  – takmičenje,

TAKMIČENJE  ĆE POČETI  05.  Rujna  2020. god. OD 19,00. SATI I  TRAJATI   ĆE  DO 23,00 SATI., ODRŽAVA  SE  SA VELEBITA, VRH  ČELAVAC RADNI  KANAL  CB  TAKMIČENJA   BIT  ĆE

25.   A   PRIČUVNI     15.

Operatori će se mijenjati svakih pola sata. Natjecanje se prvih 30 minuta odvija na AM, a drugih 30 minuta na FM i svejedno je na kojoj se vrsti modulacije operatori javljaju da dobiju vezu (jedna veza vrijedi za JEDAN sata) ZBOG NOVO NASTALE SITUACIJE .

Natjecanje se održava u dvije (2) kategorije:

Kategorija A (CB-radiooperatori pojedinci iz Republike Hrvatske):

Kategorija pojedinaca u kojoj može sudjelovati svaki korisnik CB radijske postaje s ciljem da sakupi što više bodova. Bodovanje se provodi prema broju ostvarenih veza, a ukoliko više operatora postigne isti broj bodova, 1., 2. i 3. mjesto izvlači se iz bubnja.

Kategorija B (CB-radiooperatori iz susjednih zemalja):

CB-radiooperatori iz susjednih nam država bit će nagrađeni prigodnim priznanjem  i nagradom za najmasovniji klub ako pošalju logove koji moraju biti ispunjeni prema zadanim terminima.

Sudionicima natjecanja – klubovima i pojedincima u kategorijama A i B preporučen je rad za samoga sebe (TO JE SPORTSKI, jer neće sudjelovati za nagrade( pehare) jedino za diplome ili priznanja).

Za osvajanje samo diplome, potrebno je uspostaviti samo dvije (2) veze.

Dnevnik veza sa 20,00 kuna ili 3€ za manipulativne troškove moraju se poslati do 30. listopada 2020. godine na adresu: CB  RADIOKLUB  DONAT    23000  ZADAR, Ul. Dr. Franje Tuđmana 24 M ili na gore navedeni IBAN. Nagrade i diplome dodijelit će se na susretu koji će se održati prvom prigodom.

Molimo  vas  da  ovu  obavijest  proslijedite  preko  cb  valova  na  vašem  čujnom  području,  kako  bi  se  što  više  operatora uključilo  u  ovo   takmičenje.

Do  slušanja  na  našem  cb  takmičenju      73      88

IZVRŠNI  ODBOR  CB RADIOKLUBA  DONAT                                                                                                              MARIJAN PEZELJ