„Nepogode nas neće iznenaditi“

Provjera veza „Nepogode nas neće iznenaditi“ održana je 18. srpnja 2020, kao provjera veza u slučaju nepogoda, u koje su bili uključeni CB radioklubovi iz Hrvatske i Slovenije sa kojima održavamo godinama prijateljske veze. Provjera veza nije bila natjecateljskog karaktera, već vježba za uključivanje u sistem veza u slučaju potrebe.

Nositelj i organizator je bio Zagrebački saveza CB radioklubova sa svojim članicama  a podršku pružili su im ostali kkubovi u Hrvatskoj i Sloveniji svojim uključivanjem u provjeru veza

Glavni zadatak provjera veza je provjera mogućnosti građanskog opsega i korisnika CB radijskih postaja pružanja pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, uspostavom veza u slučaju potrebe na što veće udaljenosti.

Pružena je mogućnost svim CB radioklubovima u Hrvatskoj i Sloveniji da se uključe u ovu provjeru kao bazna stanica na određenom planinskom vrhu, kako bi se pružala mogućnost svim korisnicima CB radijskih postaja bez da su ili nisu članovi određenog CB radiokluba, da se uključe u ovu provjeru sa ciljem da budu na raspolaganju u slučaju potrebe.

Klubovi koji su se uključili u provođenje ove provjere, raspoređeni su po predloženim planinskim vrhovima kao bazne stanice i slijedi prikaz rasporeda baznih stanica:

   1. CBRK Brezovica i CBRK Trnje planinski vrh Sljeme, radni kanal 39, a rezervni 4,

   2. CBRK Bjelovar planinski vrh Bilogora radni kanal 12 a rezervni 8

   3. CBRK Donat Zadar sa Dugog otoka radni kanal 27 a rezervni 3

   4. CBRK Obala Piran iz Koštabone, radni kanal 21 rezervni 26.

Uz navedene klubove u provjeru veza uključili su se CBRK Križ iz klupskih prostorija, CBRK Šubićevac sa planinskog vrha Čelavac, CBRK Primorje sa planinskog vrha Učka

Vrijedno je spomenuti da 18. srpnja 2020, CBRK Donat iz Zadra tokom dana održao svoje natjecanje „Meri- Meri“ za mlade članove kluba i u večernjim satima uključio se sa Dugog otoka u provjeru veza „Nepogode nas neće iznenaditi.

Svi klubovi koji su se uključili u provođenje programa, prihvatili su raspored baznih stanica, postavili ih na određene planinske vrhove, međutim neki klubovi nisu mogli izvršiti svoj zadatak zbog loših vremenskih uvjeta, što je izazvalo nezadovoljstvo među članovima natjecateljskih ekipa, među kojima je bilo dosta mladih korisnika CB radijskih postaja. Ljudski život je važniji od natjecanja, a ovakvih provjera veza nadamo se bit će još sa nadom da će neće biti loših vremenskih uvjeta.

Provjera veza odvijala se na svim vrstama rada AM, FM, USB i SSB.

Slijedi izvještaj baznih stanica o izvršenju zadanih zadataka.

Bazna stanica 1.

Baznu stanicu 1. odrađivali su članovi CB radiokluba Brezovica i Trnje sa planinskog  vrha Sljeme koju je sačinjavalo sedam članova navedenih klubova, uz podršku tri člana CBRK Dubrava. Za vrijeme rada uspostavljene su 103 veze, čime smo zadovoljni jer su bile velike smetnje pa je bio problem uspostavljanju međusobnih veza baznih stanica čime bi bio broj uspostavljenih veza daleko veći.

Bazna stanica 2.

Baznu stanicu 2. odrađivali su članovi CB radiokluba Bjelovar sa planinskog vrha Bilogora. Klub je također sudjelovao u pripremi ovog natjecanja. U provođenju natjecanja sudjelovalo je desetaka članova kluba. S obzirom na nemoguće smetnje klub je uspio odraditi tridesetak veza..

Bazna stanica 3.

Baznu stanicu 3. odrađivali su članovi CB radiokluba Donat Zadar sa Telašćice na Dugom otoku. Klub je tokom dana održao natjecanje za mlade članove kluba pod nazivom „Meri Meri“ a slijem toga u večernjim satima nastavio održavanje vježbe provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda „Nepogode nas neće iznenaditi“. Posebno je vrijedno spomenuti da je natjecateljska ekipa bila sastavljena od osam odraslih i osam mladih članova kluba. Što znači da je CBRK Donat Zadar odradio dva natjecanja u istom danu što je za posebnu pohvalu.

Bazna stanica 4.

Baznu stanicu 4. odrađivali su članovi su CB radiokluba Obala iz klupskih prostorija na Koštaboni. Iako je bila velika želja da se javljaju sa planinskog vrha Slavnik ,trenutna im situacija nije omogućila da se javljaju sa željenog planinsko vrha  na čemu im se posebno zahvaljujemo što su se jedini klub iz Republike Slovenije uključili u našu vježbu provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda javljajući se iz klupskih prostorija. Ekipu je sačinjavalo pet članova kluba. Organizatori natjecanja zahvaljuju se jedinom klubu iz Slovenije koji se uključio u ovu vježbu sa nadom da će se i ubuduće uključivati sa željom da budu bolji vremenski uvjeti.

Ostali klubovi koji su podržali provjeru veza:

Članovi CB radiokluba Križ sudjelovali su u održavanju provjera veza u kojoj je sudjelovalo četiri člana kluba koji su uspjeli uspostaviti dvadesetak veza.

S obzirom da je CB radioklub Donat promijenio lokaciju javljanja, umjesto sa Čelavca javljali su se sa Telašnice, članovi CB radiokluba Šubićevac odlučili su se javljati sa planinskog vrha Čelavac. Međutim, njihovo raspoloženje za uspostavom veza smanjile su velike smetnje. Uspjeli su uspostaviti nekoliko veza iako postoji mogućnost uspostave veza diljem Hrvatske pa i Slovenije kada nema smetnji.

Članovi CB radiokluba Primorje javljali su se sa planinskog  vrha Učka. Pokušavali su uspostaviti veze sa baznim stanicama, međutim nisu uspjeli kao i mnogi drugi koji su se pokušavali uključiti u provjeru veza.

U provjeru veza pokušavali su se uključiti mnogi korisnici CB radijskih postaja diljem Hrvatske i Slavonije međutim uvjeti su bili nemogući. Jedino članovi RU Sloga uspjeli su uspostaviti veze s baznim stanicama na Sljemenu i Bilogori.

Prema procjeni organizacionog odbora da su bili uvjeti za uspostavu veza bolji, broj učesnika bio bi puno veći od dosadašnjih dviju provjera veza. Posebno smo zadovoljni brojem uključenih klubova.

Međutim, iskazanom zainteresiranošću vidljivo je da nas još ima i da smo spremni uključiti se u sistem veza u slučaju potrebe.

Na kraju još jednom napominjemo da je ovo bila samo vježba kako bi bili što spremniji da se u što kraćem vremenu uspostaviti veza na građanskom opsegu – CB kada budu stvarne potrebe.

                                                                                             Za organizacioni odbor

                                                                                              Tajnik ZSCB-a

                                                                                         Josip Mužina – CB Đekica