1981 – 2021

Pri Radioklubu Dubrava 21. svibnja 1981. godine osnovana je CB sekcija Dubrava koja donosi na Skupštini održanoj 22. prosinca 1988. godine odluku o odvajanju od Radiokluba Dubrava i registraciji sa nazivom CB klub Dubrava. Današnji naziv CB radioklub Dubrava donesen je na Skupštini održanoj 1995. godine.

                                                                                         Predsjednik kluba

  Josip Mužina CB-Đekica