Zagrebački savez CB radioklubova
Trg žrtava fašizma 14
10 000 Zagreb

 • Radiooperateri na građanskom opsegu

  Građanski val koji službeno nazivamo GRAĐANSKI OPSEG ili izvorno „CITIZENS BAND“ (skraćeno CB) je opseg elektromagnetskih valova oko 11 metara

  Read More
 • Što je CB radioamaterizam

  CB radio je radio služba koju možete koristiti svatko tko posjeduje opću dozvolu za korištenje. CB radio je namijenjen za

  Read More
 • Radionice

  Zagrebački savez CB-radioklubova (ZSCB) poziva vas u CB-radionicu za mlade, koja će se održavati u Centru tehničke kulture Dubrava, Grižanska

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

CB radionica - Zakonska regulativa

Zagreb, 28. ožujka 2015.
Z A P I S N I K
sa prve CB radionice
ZAKONSKA REGULATIVA 

Z A P I S N I K

sa održane prve CB radionice pod nazivom „Zakonska regulativa“ 28. ožujka 2015, sa početkom u 11,00 sati u obnovljenim prostorijama CB radiokluba „Dubrava“. Organizator radionice bio je Zagrebački savez CB-radioklubova a na prijedlog CB-radioklubova koji nisu članovi HSCB-a.
Cilj održavanja radionice bila je izrada Statuta za djelatnost CB-radioamaterizam, jer su klubovi do sada koristili prijedloge Statuta u kojima je bila slabo zastupljena djelatnost CB-radioamaterizam, zbog čega je danas CB pao na niske grane. U radionici su sudjelovali predstavnici klubova koji postoje preko trideset godina i donijeli odluku o izradi vlastitog Statuta na temelju novih zakonskih odredbi.

U radionici su sudjelovali predstavnici slijedeći CB-radioklubova: CBRK Bjelovar, CBRK Opatija, CBRK Križ, CBRK Primorje,  RU Sloga, članice ZSCB-a CBRK Brezovica, CBRK Dubrava, CBRK Trnje. CBRK Donat pismeno je podržao radionicu radi nemogućnosti prisustvovanja predsjednika, razlog bolest.
Popis prisutnih sastavni je dio ovog zapisnika koji je u prilogu.

Predsjednik Zagrebačkog saveza CB-radioklubova gospodin Zlatko Ribarić pozdravio je sve prisutne, zahvalio se na odazivu i podršci radionice, zatim predložio je slijedeći

D n e v n i   r e d:

Dnevni red:

1.Zakonska regulativa
    -  prijedlog novog Statuta,
    -  popis ciljanih udruga,
    -  klasifikacija udruga,
    -  novi obrasci,
    -  obrazac upisa promjena u Registar udruga,
    -  naćin izbora lividatora 1,
    - obrazac likvidatora 2,
    - obrazac osoba za zastupanje,
    - zahtjev za izvadak iz registra,
2. Uključivanje CB-a u  sistem veza,
3. Analiza CB-a u Hrvatskoj i osnivanje Udruge ili Zajednice CBRK Hrvatske,
4. Razno

 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Nakon usvajanja dnevnog reda voditelj radionice predsjednik ZSCB-a upoznao je prisutne da su za točku 1. pripremljeni materijali među kojima je kopija prijedloga Statuta, određeni obrasci, način popunjavanja obrazaca a svaki klub će dobiti snimljeni CD. Prezentaciju putem video projekcije odradit će tajnik ZSCB-a Josip Mužina.

1.    Zakonska regulativa:

Tajnik ZSCB-a Josip Mužina zahvalio se svima na ovakovom odazivu, upoznao je prisutne da su pripremljeni materijali u skladu sa novim Zakonom o udrugama NN74/2014, Zakonom o fiacijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN121/2014 i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske NN4/2015, da bi klubovi što lakše odradili upis u registar udruga. Radi lakšeg praćenja  video projekcije Statuta, vršiti ispravku istog, svima su podijeljene kopije Statuta.

Krenulo se sa analizom svakog članka predloženog Statuta. Iz svojeg bogatog iskustva i problema na koje su Klubovi do sada nailazili, predlagali su svoje prijedloge koji su razmatrani i usklađivani sa Zakonskim odredbama, te unašani u Statut. Ostavljena je mogućnost klubovima da neke nejasnoće usklade sa svojim starim Statutom.

Tokom analize Statuta bilo je postavljeno pitanje Suda časti. Prema novom Zakonu o udrugama, udruga mora imati Skupštinu i osobu za zastupanje što su i potvrdili učesnici radione koji su sudjelovali u prezentaciji novog Zakona. Za pripremu radionice korišteni su prijedlozi Statuta više nacionalnih Saveza pa i tehničke kulture. U predloženim Satutima nema Suda časti, kao jedno od radnih tijela Skupštine kluba pa nije ni unesen ni u ovaj naš predloženi Statut. Ukoliko se želi uključiti i sud časti može se bez problema. Sudionici radionice odlučili su da Statut neka ostane kako je predložen, a ovlasti suda časti prelaze u ovlasti Izvršnog odbora.
Nakon analize Statuta izvršena je prezentacija Popisa ciljanih udruga i Klasifikacija udruga, pomoću kojih će se popunjavati novi obrazac upisa promjena u registar udruga.

Prezentirani su novi obrasci koje nalaže Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske. Uvjeti izbora likvidatora, obrazac likvidatora 2, obrazac osoba za zastupanje.
Posebna rasprava razvila se kod izbora likvidatora Kluba. Josip Mužina upoznao je prisutne da i u drugim udrugama je problem likvidator. Likvidator se bira na četiri godine a bira ga Izvršni odbor. Slijedeći likvidator birat će se nakon redovne izborne Skupštine.
Posebno je dao na znanje svima da se Izborna Skupština mora održati prije izlaska četverogodišnje mandata članovima radnim tijelima Skupštine. Ukoliko se održi vanredna Izborna Skupština između dvije redovne Izborne Skupštine, izabrani novi član nastavlja mandat do isteka mandata smijenjenog člana.
Nakon izvršene prezentacije, svi prisutni su se zahvalili na izvršenoj prezentaciji i izboru tema. Analizirani predloženi Satut jednoglasno je usvojen.

2.    Uključivanje u sistem veza u slučaju elementarnih nepogoda

U obilježavnje dana civilne zaštie u Hrvatskoj ove godine bili su uključeni članovi CBRK Primorje i Radioamaterske udruge Sloga. Razmatrala se mogučnost uključivanja i drugih CB-radioklubova u sistem veza u slučaju elementarnih nepogoda, pogotovo što je u izradi novi zakon o Civlnoj zaštiti. Zakon je za sada vraćen na doradu jer u njemu nije spomenut temelj Civilne zaštite – vatrogastvo.
Zbog loših iskustava po pitanju sistema veza za vrijeme elementarnih nepogoda u Slavoniji vjerojatno će se i taj problem morati riješiti u Zakonu o Civilnoj zaštiti. Dogovoreno je da se sami klubovi pokušaju na svojim područjima djelovanja uključiti u Civilnu zaštitu.

3.    Analiza CB-a u Hrvatskoj i osnivanje Udruge ili Zajednice
     CBRK Hrvatske

Tokom 2014 godine zajednicama tehničke kulture u Hrvatskoj pa i određenim CB radioklubovima, stizala su pisma o radu HSCB-a bez potpisa autora, već se koristio potpis „CEBEJAŠ“.
Kroz napisane tekstove nije se prikazalo na koje se sve klubove to odnosilo, odnosno nigdje se ne prikazuje popis članova HSCB-a pa se dobiva dojam da u tome sudjeluju i oni CB radioklubovi koji su morali 2010 godine prisilno napustiti HSCB.
Posebno je interesantno pismo od 10. veljaće 2015 godine, gdje si je autor dao dosta  truda da sa raznih web stranica prikupi interesantne podatke i skroči u jedan interesantan dopis sa interesantnim podacima o načinu nekontrolranog trošenja financijskih sredstava. Međutim, autor se potpisao „CEBEJAŠ“.
O ovim dopisima razvila se prava rasprava svih prisutnih predstavnika klubova. Izneseni su interesantni prijedlozi i izraženo veliko nezadovoljstvo  o načinu pisanja pisama i ne prikazivanju stvarnih krivaca za stanje u HSCB-u, već ispada da su krivci svi korisnici CB-a u Hrvatskoj. Voditelj radionice Zlatko Ribarić zamolio je prisutne da saslušaju njegove misli. Slušajući ovu raspravu uvjerio sam se u saznanje istine o HSCB-u sa kojom sam upoznat u ove četiri godine kako sam predsjednik ZSCB-a. Međutim, moj je prijedlog da se ne zamaramo sa time, već da to prepustimo onima koje ste 2009 godine upozoravali na nepravilnosti predsjednika. Nisu Vas slušali, ostali su ga podržavati, Vi ste odlučili 2010 prisilno napustiti HSCB nakon određenih prijetnji. U međuvremenu prema nekim saznanjima i oni su ga napustili pa se sada sa tim problemima neka oni bore kao glavni krivci a mi krenimo novim putem. Ostalo mi lijepo sječanje na Vaše druženje i zajedništvo na CB susretu u Dugom Selu 2012 godine, upoznat sam sa CB susretima u Bjelovaru i Zadru, prateći danas vaše sudjelovanje u provođenju radionice, među Vama osjeća se jedno zajedništvo za očuvanje CB-a u Hrvatskoj pa Vam predlažem da krenete u osnivanje Udruge ili Zajednice CB-radioklubova Hrvatske jer sada živimo u demokratskom društvu i nadam se da ne bi smjelo biti problema. Udruženi u pravnu osobu lakše čemo se uključivati u određene programe i rješavnje određenih problema i time dokazati da nismo među onima zbog kojih kruže pisma.

Nakon toga razvila se rasprava o prijedlogu. U raspravi su sudjelovali su svi i donjeli zajednički prijedlog o osnivanju Zajednice CB-radioklubova Hrvatske.
Izabrano je povjerenstvo za pripremu potrebne dokumentacije.

4.    Razno

Pod ovom točkom raspravljalo se o nekoliko važnih pitanja:

-    analiziran i potvrđen program aktivnosti za 2015 godinu koji je donesen na sastanku održanom na CB-susretu u Zadru. Ukoliko neki klub želi održati svoje natjecanje a nije unesen u program može se unijeti u vremenu kada su vikendi slobodni.

-    zadnji vikend u mjesecu travnju 25 – 26 travnja 2015 održava se poznati sajam RADIO-AMATORE FIERA DI PORDENONE, poznati sajam radioamaterske opreme. Ukoliko bi postojala zainteresiranost organizirao bi se posjet sajmu.

-    radi nastalih nesuglasica prilikom održavanja natjecanja u 2014 godini raspravljalo se o tome da se to više ne događa. Razlozi su jasni sve nas manje ima i ako nećemo biti fleksibilni bit će nas još manje. Problem je u tome što se pojavljuju sve veće atmosferske smetnje koje onemogučavaju uspostavljanje veza tokom natjecanja, pa je preporuka svih sudionika radionice da pomognemo jedni drugima u uspostavljanju veza sa natjecateljskom ekipom kluba koji održava natjecanje a time pridonijeli uspjehu natjecanja kluba organizatora natjecanja.

S obzirom da je dnevni red detaljno iscrpljen i uspješno realiziran radionica je završila sa radom oko 15,00 sati te se nastavilo druženjem i domijenkom do večernjih sati.

Zapisničar:                                                                                     Voditelj radionice:

Tajnik ZSCB-a                                                                               Predsjednik ZSCB-a
Josip Mužina ing. v.r.                                                                     Zlatko Ribarić v.r.Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/